UZMAR DENİZ KİRLİLİĞİNE MÜDAHALE EĞİTİMLERİNİ ALIYOR

Uzmar Uzmanlar Denizcilik Kılavuzluk ve Römorkaj Teşkilatı,  Denizcilik Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 12.03.2010 tarihli “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Yetki Belgesi” kapsamında, hizmet vermekte olduğu Aliağa-Nemrut Bölgesi başta olmak üzere oluşabilecek deniz kirliliklerine müdahale edebilmek amacıyla 85 kişilik bir ekip oluşturuyor.

Uzmar Denizcilik tarafından oluşturulan 85 kişilik ekip, “Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul Ve Esasları Genelgesi” çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde eğitimlerine devam ediyor. 24 Mayıs 2010 tarihinde başlayan eğitimde Uzmar Denizcilik kılavuz kaptanları başta olmak üzere römorkör ve palamar personeli ile şirket yöneticileri OPRC ve HNS operasyon ve yönetim seviyesindeki eğitimlerini almaktadır.

Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası ve bölgesel sözleşmeler çerçevesinde, Türk deniz alanlarında ve kıyı tesislerinde, deniz emniyetinin sağlanması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve acil müdahale planlarının her seviyesinin etkin bir biçimde icrasını sağlamak amacıyla, petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili eğitimleri içeren operasyon ve yönetim seviyesi eğitimleri Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü sertifikalı akademik eğitmenleri tarafından verilmektedir. Uzmar Denizcilik adına Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Murat YILMAZEL ve Başkılavuz Kaptan Mehmet TOGAY, 4 Haziran 2010 tarihinde ilk aşama operasyon seviyesi eğitimlerinin tamamlanması ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanlığına ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümüne teşekkür amacıyla düzenlenen toplantıda, bu eğitimin Türkiye’nin ulusal ve bölgesel çıkarlarının korunması başta olmak üzere gerçekleşebilecek her seviyedeki kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale edebilme açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde, acil durumlarda müdahale konusunda görev alacak ilgili personele verilecek eğitim seminerleri operasyon ve olay yeri koordinatörlüğü görevi üstlenecek, muhtemel olarak bir petrol kirliliğine müdahale operasyonunu yönetecek ya da olay yeri koordinatörlüğü yapacak olan personele yönelik olarak hazırlanan yönetim seviyesi eğitimleri ile 18 Haziran 2010 tarihine kadar devam edecektir.