Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

“Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi” 8 Ekim 2022 tarihinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) iş birliği ile Zonguldak’ta düzenlenecek.

Zonguldak’ın yaklaşık 150 km açıklıklarında Karadeniz’de derin denizde keşfedilen doğal gaz rezervinin Filyos’tan karaya çıkarılması ve işlenmesi, Zonguldak kömür havzasında mevcut taşkömürü rezervi ve işletmeciliği, Filyos limanı, bölgesel demir-çelik sanayisi Zonguldak’ı ülkenin önemli bir enerji ve lojistik üssüne dönüştürüyor.

8 Ekim 2022 tarihinde açılış ve protokol konuşmaları ile başlayacak Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi’nde; Karadeniz Gaz Keşfi, Enerji Krizi ve Yansımaları, Bölgesel İşbirliği ve Diplomatik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji’de Yeşil Dönüşüm, Piyasalar ve Entegrasyon konuları davetli uzman konuşmacılar tarafından oturumlarda değerlendirilecek.

Kaynak: iha