Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) "ICS Leadership Insights" Mayıs ayı bülteni yayımlandı. Bültenin gündeminde gemi personeli değişimi ve gemi insanlarının öncelikli olarak aşılandırılmaları hususlarının yanı sıra yeşil deniz taşımacılığı yer aldı.

Karbonsuzlaştırma konusunda ilerleme kat edilmeli!

Bültende hükümetler tarafından belirlenen emisyon azaltım hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla sektörün ivedi bir şekilde karbonsuzlaştırma konusunda ilerleme kat etmesinin gerektiği belirtildi.

Söz konusu bülten kapsamında, dünya ticaret filosunun yeni yakıtlara ve teknolojilere geçiş sürecini teşvik etmek amacıyla piyasa bazlı önlemlerin ortaya konulması için ICS ve diğer büyük denizcilik örgütleri tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (International Maritime Organization - IMO) yapılan çağrılar yer almakta. 

Bültenin analiz kısmında ise çeşitli piyasa bazlı önlemleri ve karbon fiyatlarını uygulayan diğer sektörlerden elde edilen bilgilere yer verildiği belirtilmektedir.

"ICS Leadership Insights" Mayıs ayı bültenine bağlantıya TIKLAYARAK erişilebilirsiniz.