Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı (udeb.uab.gov.tr); Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ana politika, strateji ve hedefleri ile ulusal ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda yapılan faaliyet raporu ile ilgili bilgilendirme duyurusu yayınladı.

Duyuru şu şekildedir:

Denizcilik Sektömüzün  Değerli Kurum, Kuruluş ve Temsilcileri,

Bilindiği üzere, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığımız (udeb.uab.gov.tr); Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ana politika, strateji ve hedefleri ile ulusal ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda;

·         Deniz emniyeti, seyir, can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak üzere eğitim, tatbikat, hazırlıklı olma ve kurulan bilgi sistemlerini çalıştırmak,

·         Deniz kirliğine acil müdahale faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve acil müdahale depolarını işletmek,

·         Acil müdahale ekipmanlarının test ve sertifikalandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

·         Görev alanına ilişkin uzmanlık ve sertifika programları ile eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri Bakanlık ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak yürütülmektedir.

Bu kapsamda Başkanlığımızda ;

      1) Kılavuz Kaptan Temel ve Yenileme Eğitimi (Simülatör Destekli )

      2) ASD / VOITH Sevk Sistemli Römork eğitimi  (Simülatör Destekli)

      3) IMO / OPRC (Seminer I ve Seminer II) ve HNS(Seminer I ve Seminer II)  eğitimleri

       4) Bireysel Su Ürünleri Aday Dalgıç Eğitimleri verilmektedir.

Başkanlığımız kurulduğundan bu yana 2020 - 2023 yılları arasında 3185 kişiye görev alanı kapsamında Başkanlığımızda eğitim verilmiştir. 2024 yılında ise yapılması planlanan 79 adet eğitime yaklaşık 800 kişinin katılması beklenmektedir.

Başkanlığımızın belirtilen faaliyetleri kapsamında, Kurum/ Kuruluş/Firmanızın yapmakta olduğu faaliyetlerini içeren Ulusal ve Uluslararası Aylık Dergi , Sektör Raporu,  Yıllık Faaliyet Raporu, Teknik Rapor vb. basılı yayınlardan Başkanlığımız kütüphanesinde ve  eğitim alanlarında bulundurulmak üzere bilabedel gönderilmesinin sağlanması hususunda desteklerinizi ve katkılarınızı beklemekteyiz.

Saygılarımla...

Editör: Nermin İstikbal