2023, 2024 ve 2025 Yıllarında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Genelge (2023-3) yayımlanmıştır. Genelgede kota miktarı, kura çekim zamanı ve başvuru şartlarına yer verildi.

Yayınlanan genelgede, üyesi olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafından düzenlenen komisyon toplantısında, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında her üye ülkeye ayrı ayrı tahsis edilen orkinos avcılık kotasının aynı olmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda ülkemizde Mavi yüzgeçli orkinos avcılığının 2023, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak şekilde 3 (üç) yıllık planlanarak yapılacağı belirtilerek, ICCAT tarafından ülkemize tahsis edilen mavi yüzgeçli orkinos avcılık kota miktarının, 2023, 2024 ve 2025 yılları için ayrı ayrı olmak üzere her bir yıl için 2.600.000 kg olduğu ifade edildi.

KURA ÇEKİMİ 6 NİSAN’DA

Genelgede kura çekimi ile ilgili “Gemilere hangi yıl kota tahsisi edileceği, 06 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14:00'da Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Mehmet ÖZDİNAR toplantı salonunda Noter huzurunda çekilecek kura ile tespit edilir. 2022 yılında mavi yüzgeçli orkinos kotası tahsis edilen gemiler 2023 yılı kurasına katılmayacak olup, 2024 ve 2025 yılı için çekilecek kurada yer alacaktır” ifadeleri kullanıldı.

MÜRACAATLAR 24 MART'A KADAR

Genelgede belirtilen şartları taşıyan gemilerin yetkilileri 6 Mart - 24 Mart 2023 tarihleri arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile yapılacaktır.

 

Editör: Nermin İstikbal