Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Türk boğazlarından geçen tankerler için P&I teyiti şartı koymasına Türk P&I'dan destek geldi.

Bu konunun P&I  sigortacılarının ilk sirkülerleri üzerine idare nezdinde başlayan haklı bir tartışma olduğunu hatırlatan Türk P&I  Genel Müdürü Ufuk Teker, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün Türk boğazlarından geçen tankerler için P&I teyiti şartı koymasına destek vererek şunları söyledi :

“Atılacak adımlar çok yerindedir”

“Olası enkaz kaldırma, çevre kirliliği ve 3. Şahıs hasarlarında LLMC limitlerine kadar olan sorumluluklar P&I sigortacıları tarafından karşılanmalıdır. Eğer bu teminat yürürlükte olmaz veya ambargo tarafı kurumların onayı beklenir ise olası hasar tutarları artacaktır. Normal şartlarda P &I sigortacıları gemilerin bayrak devletlerine garanti anlamında Blue Card adı ile teminat teyidi vermekte ve bu teminat sigortacı bir gerekçe ile iptal etse bile iptal tarihini takip eden 90 gün geçerli olmaktadır. Fakat güncel durumda P&I sigortacıları ambargo otoritelerinin onayı alına kadar hasar yönetemeyeceklerini teyid etmektedirler. Ülke menfaatimiz her konunun önüne geçer. İdaremizin bu yaklaşımı ve takibinde atacağı adımlar çok yerindedir”

Kaynak: Denizcilik Dergisi

Editör: Nermin İstikbal