Türk Loydu ile GMO arasında Protokol İmzalandı

Türk Loydu ile Gemi Mühendisleri Odası arasında, Gemi Mühendisleri Odası bünyesinde açılacak olan “Türk Loydu Eğitim Salonu” ile ilgili olarak bir protokol imzalandı.

Protokol kapsamında GMO bünyesinde açılacak olan eğitim salonunun altyapısı oluşturulacak, salonun ekipman ve donanım ihtiyacı karşılanacaktır. Türk Loydu tarafından “Türk Loydu Eğitim Salonu”nda eğitimler düzenlenebilecektir.

Türk Loydu Hakkında

Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin katkıları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi kuruluşların katılımıyla kurulmuş klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan “Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur. Türkiye’nin önemli sektörel kuruluşlarının bir araya gelerek, ülkemizin öz kaynaklarıyla kurduğu Türk Loydu; o günden bu yana sürekli hizmet alanlarını genişleterek, deniz ve kara endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmiş ve sektörü sürekli bilgilendirerek gelişimini sürdürmüştür. Bugün gelinen noktada hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte, çeşitli alanlarda yetkin teknik kadrosu ile geniş bir yelpazede gemi klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve gözetim hizmetleri vermektedir.