"Marmara ve Türk Boğazlarında Çevresel Riskler ve Alınabilecek Tedbirler" Konferansı 30 Temmuz, Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.


Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, basın ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile 30 Temmuz 2010 tarihinde Grand Cevahir Otel Şişli/İstanbul’da “Marmara ve Türk Boğazlarında Çevresel Riskler ve Alınabilecek Tedbirler” konulu bir arama konferansı düzenlenecek.

Konferansta, Boğazların yapısı ve özellikleri, gemi kaynaklı çevresel riskler ve alınabilecek tedbirler ve çözüm önerileri hakkında konusunda uzman kişiler sunumlarıyla yer alacaktır.
 

Marmara ve Türk Boğazlarında Çevresel Riskler ve Alınabilecek Tedbirler Konferans Programı

8:30-9:00

Kayıt

9:00-9:30

Açılış

Moderatör Prof. Dr. Sezer ILGIN

Marmara Denizi ve Boğazların Çevresel Özellikleri ve Mevcut Durumu

09:30-09:45

Prof. Dr. Halil İbrahim SUR-Boğazların Yapısı ve Mevcut Kirlilik Durum

09:45-10:00

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü- Boğazlarda Gemi Trafiği ve Emniyeti

10:00-10:15

Prof. Dr. Selma ERGİN-Boğazlarda Gemi Kaynaklı Hava Kirliliği ve

Kontrolü

10:15-10:30

TÜBİTAK-Denizcilik Müsteşarlığı-Murat KORÇAK-Türk Boğazlarında Balast Suyu Yönetimi

10:30-10:45

Dr. Nilüfer ORAL-Boğazların Hukuki Durumu

10:45-11:00

Soru-Cevap

11:00-11:15

Çay-Kahve Arası

Gemi Kaynaklı Çevresel Riskler ve Tedbirler

11:15-11:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı-Gemi Kaynaklı Yasadışı Deşarjların

Denetimi ve Gemilerden Atık Alınması

11:30-11:45

Dr. Jale NUR ECE-Boğazlardaki Riskler, Kaza Örnekleri ve Dünya Örnekleri

11:45-12:00

TÜBİTAK- Çevre ve Orman Bakanlığı-Acil Müdahale Planları

12:00-12:15


TÜBİTAK- Denizcilik Müsteşarlığı-Yılmaz TAŞÇI-Marmara ve Türk Boğazları İçin Acil Müdahale Merkezleri

12:15-12:30

Kemal BATTAL-Petrol Kirliliğinden Doğan Zararların Tazmini

12:30-12:45

Soru-Cevap

12:45-14:30

Öğle Yemeği

Gemi Kaynaklı Çevresel Riskler ve Tedbirler (Devam)

14:30-14:45

Prof. Dr. Hüseyin Murat ÇEKİRGE-Boğazlar, Petrol Yayımları, Riskler ve Çareler

14:45-15:00

Cahit İSTİKBAL-Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği Başkan Yrd.- Özel Duyarlı Deniz Alanları (PSSA)

15:00-15:15

Peter TAYLOR-OSPRI-Petrol Kirliliğine Müdahalede Devlet ve Özel Sektör Arasında İşbirliği

15:15-15:30

Prof. Dr. Ahmet KIDEYS – Karadeniz Komisyonu- Karadeniz’de Bölgesel Çevre Yönetimi ve Riskler

15:30-15:45

Çay-Kahve Arası

Sonuç ve Değerlendirme

15:45-17:30

Sonuç Bildirisinin Hazırlanması, Duyurulması

17:30-18:00

Kapanış

19:00-

Akşam Yemeği-Tekne Gezisi