Türk Armatörler Birliği, ‘Başmühendis ve Zabitan Eğitimleri’ düzenleyecek

Türk Armatörler Birliği, ‘2020 Sülfür Regülasyonu Başmühendis ve Zabitan Eğitimleri’ isimli bir eğitim düzenleyecek. Tamamen ücretsiz olacak eğitim, Ali İbrahim Kontaytekin moderatörlüğünde Serdar Atukeren, A. İlker Meşe, A. Yaşar Canca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir eğitmen tarafından verilecek.

EĞİTİMİN TANIMI VE AMACI

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren MARPOL Uluslararası Gemilerden Kaynaklanan Kirliliği Önleme Sözleşmesi Ek VI uyarınca belirlenen emisyon kontrol alanları dışında gemilerde kullanılan akaryakıttaki sülfürün limiti yüzde 0,50 m/m'ye indirilecek.

Eğitim, regülasyon kapsamındaki gemi uygulamaları konusunda bilgilendirme sağlamayı amaçlıyor.

EĞİTİMİN KONULARI

Sülfür regülasyonu uygulamasının ana hatları ve klas yaklaşımı, yeni yakıtlar ile uyumluluk, riskler ve önlemleri, regülasyon kapsamında gemi hazırlıkları ve gemi mühendislerine tavsiyeler, gemide bulundurulması gerekecek dokümantasyon, kayıtlar, sertifikalar ve flagstate/port statedenetimleri, regülasyon kapsamındaki diğer konular olarak dikkat çekiyor.

EĞİTİMİ VERECEK KURUM VE EĞİTMENLER

Eğitim, TAB Mükemmeliyet Merkezi tarafından ve İcra Kurulu Başkanı Ali İbrahim Kontaytekin moderatörlüğünde ClassNK Yeni İnşa ve İş Geliştirme Bölüm Müdürü, TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi Serdar Atukeren, İLKFER Grup Yönetici Ortağı, DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Armatörler Birliği Üyesi Müh. A. İlker Meşe, GEMİMO 2. Başkanı, TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi, TAİS Yönetim Kurulu Üyesi, İnce Denizcilik DPA ve Teknik Müdürü Müh. A. Yaşar Canca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bir eğitmen tarafından verilecek.

EĞİTİM KAZANIMLARI

Eğitim sonunda gemi personelinin sülfür regülasyonu uygulamasından kaynaklanabilecek risklere aşina olmaları, yeni yakıtlara uyum konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları ve regülasyon uygulamalarını gemilerinde doğru bir şekilde yönetmeleri sağlanmış olacak.

METODOLOJİ

Eğitim, yarım gün süreyle eğitmen sunumları ve soru-cevap yöntemleriyle yapılacak.

Ayrıca bu eğitimde “2020 Eşiğinde Gemi Mühendisinin El Kitabı” başlıklı kitapçık maliyetine bir fiyat (tahminen 30-40 TL) karşılığında katılımcılara sunulacak.

KİMLER KATILABİLİR?

Tüm armatörlük firmalarının gemide çalışan başmühendisleri ve zabitanı katılabilir.

EĞİTİM KATILIM BİLGİSİ

Eğitimin verileceği salon kapasitesi 250’dir. Şirketler arzu ettikleri kadar gemi personelinin katılımını sağlayabilirler. Talebin yüksek olması durumunda Ocak 2020 içinde ikinci bir eğitim düzenlenebilecek. Eğitime katılacak personelin adı/soyadı, şirketi ve unvanı ile aşağıdaki iletişim bilgisinden mail veya telefon ile kayıt yaptırması gerekiyor.

Eğitimle ilgili aynı bilgiye www.armatorlerbirligi.org.tr web sitesi “Çalışma Alanları”, “Eğitimlerimiz” kısmından ulaşmak mümkün.

Eğitim ücretsizdir.

DENİZHABER