Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili bir açıklama yayınladı.

TÜRDEF'ten yapılan açıklamada şu şekilde;

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle öncelikle vefat edenlere rahmet diler, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ifade ederiz. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun.

Bu yaşanan depremler göstermektedir ki; normal doğa olayları olan depremlerden değil bilime aykırı şekilde hareket edilmesi felaketlere sebebiyet vermiştir. Bu nedenle, öncelikle oturduğumuz binaların depreme karşı güvenli olduğunun kontrol edilmesini tavsiye ederiz. Ayrıca, deprem ile ilgili olarak evlerinizde ve işyerinizde eşyaların sabitlenmesi ile yaşam üçgenlerinin belirlenmesini ve deprem çantalarının hazırlaması gerektiğini ifade ederiz. Yalın ama doğru olan bir cümleyi tekrar hatırlatırız; deprem değil bilime aykırı yapılar öldürmektedir.

Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu olarak ülkemizde yaşanan deprem felaketi ile ilgili olarak birtakım kararlar alınmış olup bu kararları Üye Derneklerimize, Denizcilerimize ve tüm ilgililere duyururuz.

1- Ülkemizde yaşanan depremlere hazırlıklı olmak gerektiğini bu kapsamda deprem sonrası yardım faaliyetlerinin planlı ve hızlı şekilde olmasının önemini belirtiriz. Bu kapsamda deniz taşımacılığının önemi ve etkinliği Pazarcık ve Elbistan’da gerçekleşen depremlerle bir kez daha teyit edilmiştir. Yüzlerce balıkçı teknesi, hastane gemileri, yolcu gemileri ve yük gemileri ile yardımlar deprem bölgesine güvenli ve düzenli şekilde gönderilmiştir. Bu kapsamda ilgili tüm denizcilerimize teşekkür ederiz. Ancak, yapılacak yardımlarla ilgili olarak planlamanın önemine vurgu yaparak oluşan/oluşabilecek eksikliklerin tespit edilerek yardım organizasyonlarının bölgesel olarak planlanması gerektiğini ifade ederiz. Denizcilik geçmişte olduğu gibi günümüzde de etkin şekilde tedarik zincirinin en önemli bileşenidir. Bu nedenle, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Muğla, Antalya ve Hatay ile ilgili bölgesel deniz köprülerinin kurulmasının önemini bir kez daha ifade eder, bu yönde yapılacak çalışmalarda etkin olarak yer alacağımızı belirtiriz.

2- Ülkemizde yaşanabilecek doğal afetlere yönelik olarak Üye Derneklerimize yazı yazılarak acil durumlarla ilgili gönüllü ekipleri olup olmadığının sorulması ve afet bilinci eğitimlerin alınması ile ilgili taleplerin toplanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilgili taleplerin toplanması sonrasında bölgesel afet ekiplerinin planlanması ve eğitimlerin sağlanması için çalışma yürütülmesine karar verilmiştir.

3- Acil durumlarda etkin ve sağlıklı şekilde ilgililerle iletişimlerinin sağlanması ve yardım faaliyetlerinin organize edilmesinin önemli olduğu anlaşılmıştır. Denizciler dayanışmanın önemini bilen bir mesleğin çalışanları olarak yaşanan felaketlerde, denizde diğer denizcilerle aynı gemide olduğunun bilinci ile hareket ettiği gibi karada da depremzedelerle aynı gemide olduğunu düşünerek hareket etmiştir. Bu doğrultuda, acil durum haberleşmesinin önemine binaen denizcilere özgü DENİZCİLER ACİL DURUM AĞI APLİKASYONU yazılımı için TÜRDEF olarak çalışma yürütülmesine karar verilmiştir. Bu aplikasyon ile enkaz altında kalabilecek ve/veya yardıma muhtaç denizcilerimize denizde olduğu gibi karada da yanlarında olduğumuzu hissetmeleri sağlanarak yardımların düzenli şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

4- Türkiye Denizcilik Federasyonu afet yönergesi oluşturulması için çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiştir.

5- İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri, AFAD ve İBB Afet Koordinasyon Merkezinde afet durumlarında Türkiye Denizcilik Federasyonunun bildireceği Uzakyol Gemi Kaptanı ve/veya Baş Mühendisleri ile zabitlerin görev almasının sağlanması için resmi yazılar yazılmasına karar verilmiştir.

6- Pazarcık ve Elbistan depremlerinden etkilenen denizcilik eğitimleri almakta olan öğrencilerin belirlenmesi için Üye Derneklerle iletişime geçilmesi ve bu öğrencilerden yeterlilik derslerini vermiş olanlarla ilgili olarak bir defaya mahsus sınavsız ehliyetlerinin verilmesi için Denizcilik Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir."

Editör: Nermin İstikbal