Türk Deniz Eğitim Vakfı Mütevelli Kurulu Olağan Toplantısı  25 Kasım 2010 Perşembe günü, saat 14:00’da TÜDEV Deniz Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan toplantıya çoğunluk sağlanması beklenmediğinden ikinci toplantı 25 Kasım'da yapılacak.

Toplantıda bir çok gündem konusu görüşülecek

GÜNDEM


1.Açılış ve saygı duruşu
2.Kongre Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Divan’a toplantı tutanağı imza   yetkisi verilmesi
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
4.Denetleme Kurulu Raporunun okunması
5.Raporların müzakeresi
6.Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
7.Denetim Kurulunun ibra edilmesi
8.2011 yılı bütçesinin müzakeresi ve onaylanması
9.Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi
10.Dilek ve temenniler
11.Kapanış