Transfighter gemisi, İstanbul ve Çanakkale’den yüklenen  87 yaşam konteyneri ve 23 tır insani yardım malzemesi ile İskenderun Yazıcı Limanına yanaştı.

FpmA7VLWYAMU6CI

Editör: Nermin İstikbal