Tersane Kazaları Masaya Yatırıldı

“Tersanecilik Sektörü İle İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” konusunun Denizcilik Müsteşarlığı takip edecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının “Tersanecilik Sektörü İle İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” konusunda yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan 26.11.2008 tarihli 2008/1 sayılı Rapor, 10.02.2009 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı Katip Çelebi Toplantı Salonunda görüşüldü.

Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü Yaşar Duran Aytaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya Başbakanlığa bağlı birimler ( Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Millî Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Ulaştırma Bakanlığı (DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Yalova Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yalova Belediyesi, Altınova Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü katıldı.

“Tersanecilik Sektörü İle İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” konusunun Denizcilik Müsteşarlığı tarafından takip edilmesi, rapor hazırlanması  ve hazırlanan raporun Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı’na sunulması, konunun takibi için üç ayda bir toplanılması kararlaştırıldı.