Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş., Deniz Ticaret Odası'na gönderdiği  10.02.2012 tarihli yazı ile işletme faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

Yazıda, Tekirdağ Limanı İşletme Hakkının Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla 17.06.1997 tarihinde Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş.’ne devredildiği ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından şirketlerine verilen geçici işletme izni ile Liman faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, Denizcilik Müsteşarlığı’nın 2010 yılında, Akport Limanına verilen geçici işletme izninin yenilenmesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından irtifak hakkı tesisi ve/veya kullanım izni işlemlerinin tamamlandığının belgelenmesini istediği ve bu husus sağlanamadığı için 01.11.2010 tarihinden bugüne kadar Liman İşletme iznini yenilemediğine vurgu yapılıyor.

Liman işletme izni olmaksızın Limanın işletmeye devam edilmesinin şirketleri ve yetkililerinin hukuki ve cezai sorumluluklarına yol açacağı ve bu yükümlülüğün altına girilmesinin beklenemeyeceğine değinilen yazıda,  "Bu nedenlerle, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararına istinaden T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile şirketleri Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. arasında 17.06.1997 tarihinde tanzim ve imza edilen sözleşmenin ifasının imkansız hale geldiği" bildiriliyor. ,

Yazıda sözleşmenin gereklerinin yerine getiriilmesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile kullanım izni ve irtifak hakkı işlemleri tamamlanamadığından dolayı işletme izni halihazırda bulunmayan limanı açık tutmanın hukuksal ve cezai sorumluluklardan dolayı mümkün olmadığı ve bu yüzden limanın 6 Şubat 2012 tarihinden itibaren faaliyetlerini durdurduğu ifade ediliyor.