"Limanlarda tehlikeli yükler konusunda sorunlar yaşanıyor"

Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Geza Dologh, limanlarda tehlikeli yüklerin elleçlenmesi konusunda sorunlar yaşandığını belirtti.

Şubenin aylık olağan meclis toplantısında konuşan Dologh Türkiye'de tehlikeli yük taşımacılığının ikinci plana atıldığını, önemsenmediğini öne sürdü. Tehlikeli yüklerin taşınmasıyla ilgili düzenlemelerin 1952 yılında çıkan tüzüğe dayandığını belirten Dologh, şöyle konuştu:

''Limanlarımızda tehlikeli yüklerin elleçlenmesi noktasında bir takım sorunlar yaşanıyor. Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen ''Liman ve Kıyı Alanlarında Deniz Emniyetinin Geliştirilmesi Eşleşme Projesi'' çerçevesinde bazı limanlarda yapılan incelemelerde, uygulamada önemli eksiklikler olduğu, denetim ve kontrolden sorumlu makamların tam oluşturulamadığı ve kriterlerin uygulanmadığı tespit edildi. Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi konusunda uluslararası alanda sorumlu olacak makam hala belirlenmiş değil. Üzerinde durulması gereken bir başka eksiklik ise çok teknik konuları kapsayan bu uygulamada, konuyla ilgili personele gerekli eğitim verileceği ortamın henüz oluşturulamamış olması. Bu eksiklikler, Türkiye'den giden konteyner taşıyan gemilerin diğer ülke limanlarına alınmaması gibi sorunlar yaratabiliyor. Bu tür sorunların aşılabilmesi için ulusal seviyede bir eğitim ve belgelendirme sistemi oluşturulmalı ve uygulama başlatılmalıdır.''

Toplantıda yapılan bilgilendirmede şube organ ve meclis üyelikleri seçimlerinin 12 Şubat 2008 tarihinde yapılacağı belirtildi. Meclis Başkanı Erdoğan Yılmaz, seçimlerde tekrar aday olmayacağını ifade etti.