Taşıt Vergisini Fazla Ödediyseniz

Tüketiciler Birliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Ocak 2005'ten itibaren geçerli olmak üzere, indirimli motorlu taşıtlar vergisi uygulamasının başlatıldığını açıkladı.

Uygulamaya göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar bakımından ödenecek olan vergi, aracın o yıla ait kasko sigortası değerinin yüzde 5’ini aşıyorsa, aynı yaştaki taşıta isabet eden bir alt tarifeden ödeniyor.

Uygulama için, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından her yıl ocak ayı itibariyle çıkartılan, “Motorlu kara taşıtları kasko değer listesi” esas alınıyor.

Kanunun tüketici tarafından bilinmediğini açıklayan Tüketiciler Birliği Ankara Şube Başkanı Hakan Tokbaş, vergi tahsilini gerçekleştiren Maliye Bakanlığı ve ilgili birimlerin de tüketicinin indirim hakkını gizlemekle kanun hükmünü zımnen yürürlükten kaldırdığını söyledi.

Tokbaş, konuyla ilgili şunları söyledi: "Tüketicinin bilgilenme hakkına sahip olması, kurumların tüketicileri bilgilendirme yükümlülüğünün olması demektir. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi, bu olayda olduğu gibi tüketicilerin, var olan haklarından yararlanamayarak mağdur olmalarına sebep olmaktadır. Maliye Bakanlığı, tüketicinin bilgilenme hakkını vergi daireleri ve ilgili birimleri ile yerine getirmiş olsa idi binlerce tüketici fazladan vergi ödemek zorunda kalmayacaktı.

Tüketiciler Birliği’nin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TUİK) aldığı veri ve istatistiklere göre yaptığı inceleme sonucu son 5 yılda 80 bin tüketicimizin toplamda yaklaşık 120 milyon TL fazladan MTV ödediği ortaya çıkmıştır. İncelemelerimize göre, uygulamadan en fazla yararlanacak olan araçlar 1801 cm3 motor hacmi üstünde ve 4-11 yaş aralığındaki araçlardır. Bunların içerisinde de özellikle 1801-2000 cm3 motor hacmine sahip, 6,9 ve 10 yaşındaki araçların çoğunun uygulamadan yararlandığı görülmektedir.

Ödeyeceği verginin, kasko sigorta değerinin yüzde 5’ini aştığını fark eden araç sahibinin “Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değer Bildirim Formu”nu yetkili sigorta acentesine düzenlettirerek, vergi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, söz konusu formu düzeltme dilekçesine eklemek suretiyle müracaat etmesi gerekmektedir. Uygulama doğrultusunda geriye dönük 5 yıllık taşıt vergisi iadesi istenebilecektir."

Nasıl bir yol izlenmeli?

Tüketiciler Birliği'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre, tüketicilerin bu uygulamadan yararlanmak ve fazla ödediği motorlu taşıtlar vergisini geri almak için yapması gerekenler şunlar:

1. Öncelikle, aracınızın 2009 yılı kasko değeri hakkında bilgi edinin.

2. Aracınızın 2005-2008 yılları arasındaki kasko değerini de tek tek tespit ederek not edin.

3. Aracınız için 2005-2009 yılları arasındaki ödediğiniz taşıt vergisini belirleyin.

4. Şimdi, son olarak bütün yıllara ait taşıtlar vergisi ile kasko sigortası değerini tek tek karşılaştırın. Eğer bir yıla ait ödediğiniz vergi, aracınızın kasko sigortası değerinin yüzde 5'ini geçiyorsa, bir alt kademeden ödemeniz gereken vergiyi o yıl için fazla ödediniz demektir. Misal olarak, 1900 cm3 motor hacmine sahip 4 yaşında (2006 model) bir arabanız olsun. Aracınızın 2009 vergisi 1340 TL dir. Eğer aracınızın kasko değeri 26.800 TL den daha az ise aracınızın kasko değerinin yüzde 5 i ödediğiniz vergi miktarından daha az demektir. Bu durumda indirimli vergi uygulamasına hak kazanmış bulunmaktasınız. Yani, 1340 TL yerine bir alt kademede bulunan 865 TL tutarındaki vergiyi ödemelisiniz.

5. Bu aşamalardan sonra, 2005 ile 2009 yılları arasında fazla ödediğiniz bir taşıt vergisi tespit ederseniz, en yakın yetkili sigorta acentesine başvurarak aracınız için kasko değer bildirim formu düzenlenmesini talep ediniz.

6. Son olarak, yetkili acente şirketinden aldığınız formla birlikte bağlı bulunduğunuz vergi dairesine düzeltme dilekçeniz ile birlikte başvurunuzu yapabilirsiniz.