Taşerona karşı küresel eylem

Küresel Sendikal Hareket, ''İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü''nde, milyonlarca işçinin ekonomik ve sosyal durumundaki kötüleşme süreci, toplumsal cinsiyet ve özellikle taşeron işçiliği üzerinde duracak.

Alınan bilgiye göre, küresel konfederasyon ve federasyonlar, bu yıl ki 7 Ekim'de İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü'nde, öncesinde ve sonrasında düzensiz istihdama tabi işçilerin ve taşeron işçilerinin haklarını ve saygınlığını kazanması konusuna ağırlık verecek.

Bu kapsamda, Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonunun (ICEM) sürdürdüğü Taşeron İşçiliği Kampanyası çerçevesinde, çeşitli ülkelerden üye sendikaların ve onların üyelerinin kendi ülkelerindeki etkinliklere aktif katılımını sağlamak için diğer küresel federasyonlar ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ile iş birliği yapılıyor. 56 ülkede 100'e yakın etkinlik yapılacak. Bu ülkeler arasında, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvator, El Salvador, Fransa, Almanya, Guatamala, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Norveç, Pakistan, Senegal, Güney Afrika, İspanya, Tanzanya, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Venezuella bulunuyor.

Ekinliklere çağrı metinlerinde, küresel ekonomik krizin hemen hemen bütün sektörlerdeki işçilerin büyük bölümünü olumsuz yönde etkilediği vurgulanıyor.

İnsana yakışır olmayan çok daha ağır koşullarda yaşayan ve çalışan işçilerin durumunun diğer tüm kesimlerden farklılık gösterdiğine işaret edilen metinlerde, herkese adil bir yaşam biçimi sağlanmasının ön koşulunun, geçici ve taşeron işçilerine eşit haklar sağlanması ve eşit davranılması olduğu belirtiliyor.

Dünyanın her yerindeki işçilerin temsilcilerinin 7 Ekim öncesinde ve sonrasında tek bir ses halinde konuşacaklarına yer verilen çağrı metinlerinde, ''Bu ortak ses küreselleşme koşullarında istikrarlı, insana yakışır bir istihdam ve etkin bir sosyal koruma sağlanmasını, her işçinin sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına sahip olmasını ve insanca yaşama koşullarına kavuşturulmasını talep edecek'' ifadelerine yer veriliyor. (AA)