Türk Armatörler Birliği Türk Deniz Taşımacılığı'nın, sektörünün etik kuralları ve çalışma ilkelerini belirlemek, bu konuda sektörde farkındalık yaratacak etkinlikler organize etmek,  bu çalışmadan sonra bu kuralların sektörde yaygınlaşmasını sağlamak, sektör etik kurulunu oluşturmak, şirketlere bu konuda gösterici rol üstlenmek ve uluslararası boyutta ilgili oluşumlara katılmak amacıyla Etik ve İtibar Derneği ile bir iş birliği içerisinde düzenlediği 25 Mart Perşembe günü Saat 14:00 ila 15:30 arasında düzenlenecek webinarda iş etiği, uyum programı, etik ve uyum risk yönetimi programının esasları, itibar risk yönetimi, programla yönetilen riskler, etik ve uyum programlarının ardındaki global hukuki dinamikler ve uluslararası taşımacılık ve denizcilik dünyasında yolsuzlukla mücadele iyi uygulama örnekleri gibi konular ele alınacak.

Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek webinara, TEİD 5.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Asım Barlın, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Zaman, Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç, Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Başkanı A.İbrahim Kontaytekin, Türk Armatörler Birliği TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi Yaşar Canca ve Türk Armatörler Birliği TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi ve TAB Bilimsel Komiteler Gemi işletmeciliği Komite Direktörü Harun Şişmanyazıcı konuşmacı olarak katılacak.

ETKİNLİĞİN TANITIMI: 

Etik en genel anlamda ahlaki açıdan doğru – yanlış ya da iyi – kötü ile ilgilidir. Etik ilkeler ve kurallar toplumun birleştiricileri olarak ortak yaşamı mümkün kılar, toplum düzenini sağlarlar. İş etiği ise etiğin bir alt kümesi olarak, iş dünyasındaki etik sorunları inceler, davranışlara rehberlik etmek üzere kurallar geliştirmeyi amaçlar.

Türk Armatörler Birliği Türk Deniz Taşımacılığı sektörünün etik kuralları ve çalışma ilkelerini belirlemek, bu konuda sektörde farkındalık yaratacak etkinlikler organize etmek,  bu çalışmadan sonra bu kuralların sektörde yaygınlaşmasını sağlamak, sektör etik kurulunu oluşturmak, şirketlere bu konuda gösterici rol üstlenmek ve uluslararası boyutta ilgili oluşumlara katılmak amacıyla Etik veİtibar Derneği ile bir iş birliği yapmıştır.

Bu çerçevede de Türk Armatörler Birliği ve Etik ve İtibar Derneği işbirliği yaparak  bir panel webinar düzenlenmiştir.

KONUŞMACI VE PANELİSTLER 

Moderatör:Hüseyin Çınar Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri

Asım Barlın: TEİD 5.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Tayfun Zaman: TEİD Yönetim Kurulu Üyesi

Cihan Ergenç: Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı

A.İbrahim Kontaytekin: Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Başkanı

Yaşar Canca: Türk Armatörler Birliği TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi

Harun Şişmanyazıcı: Türk Armatörler Birliği TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi ve TAB Bilimsel Komiteler Gemi işletmeciliği Komite Direktörü

WEBINARDA ELE ALINACAK KONULAR:

 • Temel Kavramlar
  • İş etiği
  • Uyum programı
 • Etik ve uyum risk yönetimi programının esasları
  • Programla yönetilen riskler
   • Şirket varlıklarının etkin kullanımı ve suiistimalle mücadele
   • Dünya varlıklarının etkin kullanımı ve yolsuzlukla mücadele
   • İtibar risk yönetimi
  • Etik ve uyum programlarının ardındaki global hukuki dinamikler
  • Uyum programının gemilerimizdeki uygulama alanları
  • Uluslararası taşımacılık ve denizcilik dünyasında yolsuzlukla mücadele iyi uygulama örnekleri
 • Tartışma alanları
  • Bir sektörde iş etiği o sektöre, sektördeki iş insanlarına, yöneticilere, çalışanlara veya bunlar arasındaki ilişkilere ne gibi bir fayda sağlar? Veya bu etik kuralların sektörde yerleşik hale gelmesi sektörün dış algısını nasıl şekillendirir?
  • Yöneticilerin ve çalışanların etik sorumlulukları nelerdir?
  • Yönetim ve İş Etiği İlişkisi nasıl değerlendirilmelidir?
  • Sunum: Deniz taşımacılığı sektörü olarak etik kavramını nasıl değerlendirmeliyiz? Deniz taşımacılığında etik değerlere neden ihtiyaç var?
  • Deniz taşımacılığı eko sisteminde içten dışa doğru bir hedef kitle sıralaması yaparsak bu hedef kitlede hangi paydaşlar yer almalıdır? Sektörümüzün etik eko sistemini nasıl oluşturabiliriz?
  • Deniz taşımacılığı sektörünün etik kodlarını, kurallarını ve ilkelerini belirlemek için nasıl bir yol izlenmelidir? Bir sektör etik kurulu oluşturulmalı mıdır?

Saat 14:00 ila 15:30 arasında düzenlenecek webinara katılım bilgileri şöyle;

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RBHFQ939SEOurU9N7TiIRQ (Webinar ID: 854 8034 8274) zoom linkinden kayıt formunu doldurarak kayıt yapılması gerekmektedir. Ayrıca www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitesinden de WEBINAR ile ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan [email protected] mail adresinden kayıt için veya 212-252 6263 nolu telefondan sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.