Arktika hırsı: Kuzey Deniz yolu

 Rusya’nın Avrupa kesimi ile Uzak Doğusu arasındaki Kuzey Deniz yolu perspektifte Süveyş kanalının alternatifi olabilecek.

Sözü edilen bu ulaşım arterisi asıl şu anda özel çekiciliğe sahip: Arktika buzları eriyor ve tanker seyrüseferleri için elverişli koridorlar oluşturuluyor. Üstelik Rusya, sözü edilen yol yardımıyla Lomonosov sıra dağlarının benimsenmesi de içinde yeni Arktika projelerini gerçekleştirebilecek. Kuzey Deniz yolunun alternatifleri arasında Süveyş ve Panama kanalları. Kaydetmek gerek ki, bu alternatifler eşit değil: Süveyş kanalı yoluyla Murmansk’tan Japonya’nın Yokohama limanına kadar yol hemen 13 bin deniz milini buluyor, Kuzey Deniz yoluyla ise uzunluğu yalnız 5770 mil kadar.

Üstelik Rusya seyrüsefer koridorunda korsanlık problemleri de yok. Kuzey Deniz yolu, sıvılaştırılmış doğal gaz Yamal yarımadasından nakledilirken ihracatçıları tarafından büyük rağbet görebilecek. Buradaki Güney Tambey yatağında gazın üretilmesi planlanıyor. 4 yıl sonra işletmenin tam kapasiteyle çalıştırılması planlanıyor.

Kuzey Deniz yolunun kullanılması, siparişçiye kadar taşınmasıyla ilgili masrafların azaltılması sayesinde karı gözle görülür derecede arttıracak. Yamal yataklarının işletilmesi için şimdi gereken her çeşit altyapı meydana getiriliyor. “Morskiye vesti Rossiyi” yayın evinin baş yazarı Anatoliy Kuznetsov anlatıyor.

Kurulmakta olan Arktika gemilerini kabul edebilecek özel bir liman kuruluyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz projeleri için toplam bedeli 11 milyar doları bulacak 30 civarında gaz taşıyıcısı kurulacak. Bu büyük bir hacim, çünkü “Yamal-SPG” projesi için 16 tankere ihtiyaç var, tankerler ise genelde çok pahalıya mal olur.

Sözü edilen tankerler, gerek “Rosneft”, gerekse “Gazprom” şirketleri için de kurulacak. Yamal’ın Sabetta yeni limanından sıvılaştırılmış gaz doğu da içinde Asya-Pasifik bölgesine ulaştırılacak. Bundan başka, bu sonbahar mevsiminde Rusya, Lomonosov sıra dağlarının kıta sahanlığının topraklarının bir kesimi tanınması hakkında BM teşkilatına dilekçe sunacak.

Onaylanması halinde Rusya, ek olarak bir milyon kilometre kare toprakta yatakların jeolojik keşfini yapabilecek. Lomonosov sıra dağları bölgesinde hidrokarbonların hacmi küresel tedariğin yüzde 25’ni oluşturacak, bu ise 5 milyar tondan çok. Rusya’dan başka kıta sahanlığını geliştirme hakkına Kanada, İsveç, Norveç, İzlanda, Finlandya ve Danimarka da iddiada bulunuyorlar.Kuzey Deniz,