Süveyş Kanalı şimdiye kadarki en yüksek yıllık gelire ulaştı

Mısır Maliye Bakanı Mohamed Maait, Süveyş Kanalı'nın 2021/2022 mali yılında yaklaşık 7 milyar ABD doları ile en yüksek getiriyi elde ettiğini ve petrol sektörünün yaklaşık 5 milyar ABD doları fazla verdiğini söyledi.

Maait, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Washington'daki toplantılarına katılımının oturum aralarında olduğunu da sözlerine ekledi.

Mısır'da küresel ekonominin tanık olduğu benzeri görülmemiş zorluklara rağmen iyi performans gösteren bir dizi hayati sektör.

Aylık 600 milyon dolarlık doğalgaz ihracatının ise 2023 yılı Ocak ayında bir milyar dolara çıkarılmasını planladığını belirten Erdoğan, petrol dışı ihracatı da yılda yüzde 30 artırmayı planladığını söyledi.

Mısır ekonomisi, küresel zorlukların ciddiyetine rağmen yeşil toparlanma konusunda daha yetenekli hale geldi.

Ekonomi, uluslararası krizlerle olumlu ve esnek bir şekilde başa çıkmasını sağlayan bir sağlamlık derecesi kazanmıştır.

Maait, bunun hükümeti güçlü bir siyasi iradeyle yapısal reformları sürdürmeye, sektörü yerelleştirmeye ve yerel üretime dayanmaya teşvik ettiğini söyledi.

Maait, Mısır'ın, yerli ve yabancı özel sektörün sürdürülebilir ve istihdam açısından zengin ekonomik büyümeye öncülük etmesini ve yılda bir milyon iş fırsatı yaratmasını sağlamak için çok çalışarak, özellikle yeşil hidrojen de dahil olmak üzere yeşil projelerde daha fazla kalkınma yatırımı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Bunu başarmak için, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ve vatandaşların yaşam standardının iyileştirilmesine katkıda bulunacak şekilde, önümüzdeki dört yıl içinde yıllık 10 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı çekmek için Devlet Mülkiyeti Politikası Belgesi'nin başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Net doğrudan yabancı yatırım girişleri, 2021/2022 mali yılında 2020/2021 mali yılına kıyasla yüzde 71,4 artarak on yılın en yüksek oranına, yaklaşık 8,9 milyar dolara yükseldi.

Editör: Fulya Tekin