Kuzey Marine Sigorta’nın, denizcilik sektörü eğitim seminerleri devam ediyor. 

Kuzey Marine Sigorta’nın, Kuzey Academy bünyesinde sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ve tamamen ücretsiz olan denizcilik sektörü eğitim seminerleri devam ediyor. Son olarak Lloyd’s Register eski sorveyoru, Gemi Makine ve Gemi İnşa Mühendisi Mustafa Erdoğan, “Gemi ve Tersanelerin IMO, IACS ve ILO’ya Göre Yapılan Survey ve Uygulama Örnekleri” başlıklı seminerde katılımcılarla buluştu. 

Resim önizlemesi

“Survey’in amacı sizin sağ salim evinize dönmenizi sağlamak” diyen Erdoğan şunları söyledi : 

thumbnail_kuzey_academy_mustafa_erdogan_seminer_4

Survey emniyetli seyir için gerekli 

“Survey’in amacı gemilerin emniyetli olarak seyir yapmasını sağlamanın yanı sıra, denizcilere mesleki bilgi, beceri ve kaideler ile sağlıklı, huzurlu, bilinçli, emniyetli bir çalışma eğitimi vermek ve gemidekilerin evde bekleyenlerine sağ salim dönmelerini sağlamaktır" 

Survey olmazsa gemi seyir yapamaz 

“Yıllık surveyler special surveyden 1 yıl sonra aynı gün ve ay içindedir. Bu tarihten 3 ay önce ve 3 ay sonra annual / yıllık surveyler yapılabilir. Bu tarihlerden önce ve sonra yapılamaz. Survey tarihi bir gün dahi geçse gemi Class’ı askıya alınır, sertifikaları geçersiz sayılır, seyir yapamaz. 3 ay süre tanınmasının sebebi geminin sörveyör olmadığı limanda veya denizde ya da seferde olduğu düşüncesiyledir” 

Projeden başlar, işletmeyle sürer 

“Gemilerin surveyi proje safhasında başlar, projelerin onayı, uygun ve onaylı tersane seçimi, onaylı malzeme kullanılması, projeye uygunluk / imalat kontrolü, gerekli tersane ve seyir testleri ile geminin inşaatının sertifikalanması, çalışmakta olan gemilerin IMO, ILO, IACS kurallarına uygunluğunun devamı için periyodik surveyleri, sertifikalandırılması ve yıllık vizesi, bayrak devleti kontrolleri, IMO’ya dahil BM ülkelerinin bayrağını taşıyan gemilerin IACS / IMO’ya göre denetimi, PSC Port State Control IMO’ya imza atan ülke gemilerinin bütün ülke liman otoriteleri tarafından genel kontrolü, European Maritime Safety Agency (EMSA), Austarlian Maritime Safety Authorities (AMSA) ve US. Coast Guard, sigorta (Marpol/P&I, Insurance), kiralama, alım, satım vs. kontrolleri ile devam eder” 

Sörveyör tüm aksaklıktan sorumlu 

“Survey Status’a göre surveyler yapılınca bayrak otoritesi adına verilen gemi sertifikalarının geçerliliği, denize elverişliliği devam eder ve gemi çalışabilir. Sörveyör gemiye herhangi bir işlem için geldiğinde survey maddesinin haricinde gördüğü / rastladığı her türlü aksaklıktan sorumludur, müdahale eder, PR17 raporu yazıp, kayıt tutup gemiyi kara listeye alır. Özellikle sintinesinde yağ olan, yağ yakıt sızıntısı olan, kirli, bakımsız, 'yangın tehlikesi fire hazard' olan makine, dümen, pompa daireleri geminin tutuklanma sebebidir” 

Surveye hazırlık aşaması 

“Survey Status’ta belirtilen survey maddelerinin kontrolü için, survey geçerlilik tarihi içerisinde gemi kaptanı, baş mühendisi ve şirket enspektörü geminin yaptığı sefer ve zamanlama programına göre class’a müracaat etmelidir. Surveylerin kaidelere göre uygun olarak hazırlanıp yapılabilmesi için Class’tan güncellenmiş check list alınır. Olumlu bir nedenle survey yaptırılması gecikecek ise, survey range tarihleri içinde önceden Class’tan ve bayrak otoritesinden yazılı olarak uzatma talep edilmelidir. Survey Item’ındaki ünitelerin Instruction Manual’a göre kaideler içerisinde açılıp temizlenip sörveyöre sunulmalıdır. Onarım için orijinal yedek parça önceden temin edilmelidir. Baş Mühendisin yapmaya yetkili olduğu CSM / PMS Item’ları kontrol edilip Class formatında yazıp sörveyöre sunulmalıdır” 

Kuralları değiştiren kitap 

“1764 yılında basılan ilk ”Ship Register” kitabı ile birlikte dünya denizcilik kuralları yazılıp uygulanmaya başladı. Bu kitap şimdilerde Lloyd’s Register HQ Müzesi’nde bulunmaktadır. Gemilerin uluslararası sularda IMO, IACS, ILO, ISM sözleşmelerine uygun olarak emniyetli seyir yapması için gemilerin IACS’a göre planı, onaylı kontrollü inşa edilmesi ve çalıştırılması, personelin yeterli eğitimi (STCW), denizlerin ve çevrenin korunması (MARPOL 73/78), can ve mal emniyeti sözleşme ve kaideleri (SOLAS 1974), gemi işletme sistemi (ISM) ve gemi yaşam mahalli ve yaşam şartlarına göre (ILO C178) denetlenip periodik olarak kontrol edilip kayıt altına alınması ve sertifikalandırılması için yapılan kontrollere survey denilir” 

IMO numarası geminin değişmez kimliğidir 

“IMO’yu imzalamış olan 175 Birleşmiş Milletler bayrak otoritesi tarafından IMO ve ILO Sözleşmelerinin Survey uygulayıcısı ve sertifikalandırma görevi, IACS üyeleri olan 11 adet Class Müesseselerine verilmiştir. IMO numarası gemilerin takip edilebilirliği için her geminin imalat sözleşmesi veya Tersanede yeni inşa için omurga atılınca verilir. Geminin sahibi, isim, Class veya Bayrak değişince IMO numarası aynı kalır ve gemi hurdaya çıkana kadar değişmez” 

kuzey_academy

kuzey_academy_mustafa_erdogan_seminer_3

Editör: Nermin İstikbal