Singapur Denizcilik ve Liman Otoritesi (MPA) ve Singapur Denizcilik Enstitüsü (SMI), önümüzdeki beş yıl içinde tamamen elektrik enerjili liman gemilerini tasarlamak, inşa etmek ve işletmek üzere üç konsorsiyuma finansman sağladı.

Toplam 30 işletme ve araştırma kurumundan oluşan konsorsiyumlar Keppel FELS Limited, SeaTech Solutions ve Sembcorp Marine tarafından yönetilecek.

Elektrikli gemileri ve bu gemilerle uyumlu mevzubahis elektrifikasyon pilot projelerinin, tam elektrikli liman gemilerinin hem ticari hem de teknik uygulanabilirliğini göstereceği ve Singapur'un deniz taşımacılığı sektörü tarafından sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmaya yönelik daha geniş planlarını destekleyeceği beliritiliyor.

73 denizcilik şirketinden 16 teklif!

MPA ve SMI, endüstri ile bir dizi çalıştayın ardından Eylül 2020'de limanların elektrifikasyonuna ilişkin ortak teklif çağrısını başlatmıştı. Toplam 16 teklif sunan 73 denizcilik şirketi ve 10 yüksek öğrenim ve araştırma enstitüsü ile denizcilik camiasından büyük ilgi gördü.

Bu teklifler, potansiyel teknik, operasyonel ve ticari uygulanabilirliklerinin yanı sıra yerel kapasite baz alınarak da değerlendirildi. Yeni inşa veya güçlendirme stratejilerini benimseyen seçilen üç teklif, düşük karbon teknolojilerinin araştırılması, test edilmesi ve pilot uygulaması için MPA'nın Denizcilik Yeşil Gelecek Fonu'ndan (GreenFuture Fund) yararlanacak.

Ulaştırma Devlet Bakanı Chee Hong Tat; “Sürdürülebilir bir merkez liman inşa etmek için, sularımızda çalışan 1.600 liman gemisinin düşük karbonlu yakıtlarla çalışmasını planlıyoruz. Olası çözümlerden bir diğeri ise karbon emisyonlarını ortadan kaldırarak sıfır kirliliğe neden olan elektrik enerjisinin liman gemi filomuzda uygulanmasıdır.'' ifadelerini kullandı.