Şimşekler Gıda, Gemi Söküm, İnşaat Sanayii ve Tic. Ltd. Şti., SLOUG gemisi ile ilgili medyada yapılan haberlerle için, konuyla ilgili hukuki haklarını saklı tutmak kaydıyla haberlerin asılsız olduğunu belirten  bir basın açıklaması yayınladı.

"18 Temmuz 2023 ve 19 Temmuz 2023 tarihlerinde medyada yer alan asılsız ve iftira niteliğinde ki haberlere istinadenşirketimizin detaylı cevap hakkı ve tüm hukuki hakları saklı kalmak kaydı ile işbu açıklamayı kamuoyuyla paylaşmakzarureti doğmuştur.

Öncelikle söz konusu satın alınan geminin “kimyasal atık depolama” gemisi veya “kimyasal atık” ile ilgili herhangi bir bağı olmadığını net bir şekilde ifade etmek isteriz. 7236191 IMO no’lu SLOUG gemisi, bir “ham petrol depolama”tankeridir. Hizmet süresi sona erdikten sonra satılığa çıkartılan bu gemi, başka bir özel şirket tarafından satın alınmışve bulunduğu bölgeden çekilerek Mısır’da bir tersaneye götürülmüştür.

Götürüldüğü bu tersanede her ham petrol tankerinde görev süresi bittikten sonra gerçekleştirildiği üzere, geminintanklarında ‘kalıntı’ olarak arta kalan kurum vb. malzemeler için temizleme işlemi başlatılmıştır. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra geminin mevcut sahibi, gemiyi geri dönüşüme satmak üzere karar almış ve şirketimiz ile irtibata geçmiştir. Şirketimiz, sektörümüzün maalesef uzun süredir içerisinde bulunduğu karalama kampanyalarınınbizatihi tanığı olarak, gemi ile alakalı her türlü kanuni ve hukuki süreci en detaylı şekilde ve titizlikle yönetmiştir. Gemi ile ilgili yapılması gereken işlemler ve tüm bildirimler, bildirmekle mükellef olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarınayapılmış, ayrıca herhangi bir tereddüte mahal vermemek adına gerekli denetimler yine devlet kurumlarımızın istediği şekilde akredite olmuş kuruluşlara yaptırılmıştır. Tüm bunların neticesinde ön bildirimi de öncesinde yapılmış olması sureti ile söz konusu gemi 24 Şubat 2023 tarihinde satıcı şirket tarafından teslimatı gerçekleştirilerek tersanemizeyanaştırılmıştır.

Ülkemizde gemi geri dönüşüm sektörü 1976 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Şirketimiz özellikle son 10 yıl içerisinde sektörde büyük başarılara imza atmakla birlikte, bu başarılarımızdan ziyade maalesef ilim ve bilim ilebağdaşmayan, maksadını aşan, gerçeklikten uzak, algı yaratarak halkımızı yanıltmaya ve korku yaratmaya yönelikhaberler ile gündeme getirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle ülkemizin ve milletimizin   hala yaralarını sarmaya çalıştığı, el ele atlatmaya çalıştığımız deprem felaketinin milletimiz üzerindeki acı ve derin duygularını mesnetsiz şekilde kullanarak şirketimizin sıradan ve tüm yasal prosedürlere uygun bir ticari faaliyetini buna bağlayan ve kendine fayda sağlamak emelinde olanları da buradan açıkça kınadığımızı bildirmek isteriz.

Söz konusu yanlış, mesnetsiz ve gerçek ile bağdaşmayan beyanlarla, halkımızı bu konu hakkında doğrubilgilendirmekten uzak her türlü haber ve bilgi paylaşımları için tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı da ayrıca kamuoyuna saygıyla bildiririz.

ŞİMŞEKLER GIDA, GEMİ SÖKÜM, İNŞAAT SANAYİİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Editör: Nermin İstikbal