Şimşek: Yeni Vergi Artışı Olabilir

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine devam ediliyor.

Tasarının, gelirlerle giderler arasındaki farkın borçlanma ile karşılanmasını öngören 3. maddesi kabul edildi.

Madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı maktu vergilerde güncelleme öngördüklerini bildirdi.

Şimşek, ''Yeni bir vergi veya vergi oranlarında artış hususu şartlara göre olabilir. Ülkemizin makro ekonomik şartları gerektirdiği zaman tabii ki gereken tedbirleri almak durumundayız. Ama bu, bütçenin arka planında varsayılmış bir husus değildir'' dedi.

Şimşek, bu yıl için ödeneklerde herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını ifade ederek, ''Böyle bir şey planlanmamaktadır. Böyle bir şey yapılmayacaktır'' diye konuştu.

Bütçe ağında önemli bir sapma yaşandığını belirten Şimşek, Türkiye'deki sapmanın diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok da fazla olmadığını kaydetti. Şimşek, ''Sapmanın temelinde gelirdeki düşüş var. Gelirleriniz ekonomik faaliyetin bir fonksiyonudur. Bu sene ekonomik faaliyetlerde ciddi bir daralma yaşandı. Bunun önemli bir boyutu küresel krizle açıklanabilir. Ondan dolayı da gelirlerimizde düşüş yaşandı. Giderlerimizdeki artış bütçeye oranla son derece mütevazı bir düzeyde. Gelirlerdeki düşüş Amerika'da da, Rusya'da da yaşandı, bütün ülkelerde yaşandı'' dedi.(aa)

Editör: TE Bilişim