ShipsGo, yakın zamanda müşterileri için gerçek zamanlı sera gazı emisyonlarını göstererek hizmet yelpazesini genişletti. Konteyner taşımacılığı endüstrisi göz önüne alındığında ShipsGo, emisyon hesaplama hizmetinde öncüler arasında kabul edildi. Bu emisyonları dengelemek için Shipsgo kelimenin tam anlamıyla sektöre liderlik edecek bir hizmet için çalışmalarına hızla devam ediyor. 

Karbon Ofsetleme Projeleri Desteklenmeli 

Karbon ofsetleme, denizcilik gibi bazı sektörlerde kaçınılmaz olan sera gazı emisyonlarını telafi etmenin bir yoludur. İnsanları iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını hafifletmek için harekete geçmeye teşvik etmek için hızlı, basit ve kullanışlı bir yöntem olarak görülmektedir. ShipsGo, iklim değişikliğinin etkileri hakkında endişe duyuyor ve çevre için sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye kendini adayıyor; bunlardan birini de karbon ofsetleme olarak belirtiyorlar. 

Karbon ofsetleme süreci, firmaların sera gazı emisyonlarını telafi etmeleri için karbon kredisi almaya karar vermesiyle başlıyor. Dünya çapında karbon dengesi için hayata geçirilen projeler listeleniyor ve firmaların tercihine 

sunuluyor. Ayrıca, bu projeler herhangi bir ek emisyon üretmeyip kendi karbon ayak izlerini dengeleyebilmektedir. Karbon ofsetleme, doğru şekilde yapıldığında, zararlı gaz emisyon etkilerini dengeleyen ekolojik olarak uygun sürdürülebilir kalkınma girişimlerini doğrudan destekler. 

ShipsGo Aracılığıyla İstenilen Miktarda Karbon Dengelenebilir ve Sertifikalandırılır 

Dengelenecek karbon miktarı müşteriler tarafından belirlenir ve fon doğrudan projeye giderek akredite kuruluşlar tarafından cari denkleştirmenin projeye katkısı izlenir ve raporlandırılır. Ofsetleme işlemleri tamamlandıktan çok kısa bir süre sonra, müşterilerin sertifikaları online olarak kendilerine gönderilir ve karbon ofsetleme işleminin toplam emisyon üzerindeki etkisini de izleyebilirler. Bu ofset süreci sayesinde müşteriler, şirketlerini çevreye daha duyarlı bir şekilde yönetme şansına sahip olacak ve bu süreçle ilgili değişkenleri, kullandıkları karar destek sistemlerine dahil edebileceklerdir. ShipsGo’nun bu yeni hizmeti sayesinde siz de emisyon dengeleme projelerine katkıda bulunarak yenilenebilir enerji dönüşümüne katılabilirsiniz. 

ShipsGo İş Geliştirme Yöneticisi, Soner Okur konuyla ilgili olarak “ShipsGo olarak daha yeşil ve yaşanılabilir bir dünya hedefiyle yola çıktığımız bu projede firmalar ürettikleri ya da aracısı oldukları emisyon değerlerini dengeleyebileceklerdir. Karbon dengelemenin yaşanılabilir bir dünya için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Tüm paydaşlarımızın bu hedef doğrultusunda projeye destek olacaklarına ve yaşanabilir dünya için katkıda bulunacaklarına inanıyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. 

Karbon Ofsetlemede Küresel İşbirliği 

Shipsgo, yalnızca CDP Akredite Sağlayıcı topluluğunun değil, aynı zamanda GRI Topluluğunun ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin de üyesi olan Semtrio ile işbirliği yapmaktadır. ShipsGo, Semtrio aracılığıyla, müşterilerine denizyolu taşımacılığındaki emisyonlarını dengelemek için kullanılabilecek uygun projeler sunar. Bu projeler güncel, başarılı ve çevre dostu olması açısından uygun olacaktır.

Editör: Nermin İstikbal