banner209

banner191

banner148

banner179

banner176

Türk Loydu’ndan Bilgiye Yatırım

20 Aralık 2008’de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılan “Türk Loydu Vakfı Teknik Eleman Yetiştirme Merkezi” kısa süre içinde önemli eğitim çalışmalarına imza attı.

SEKTÖRDEN 14.03.2009, 03:46
Türk Loydu’ndan Bilgiye Yatırım

Türk Loydu’ndan Bilgiye Yatırım

Türk Loydu kendi öz kaynakları ile sektöre kazandırdığı Teknik Eleman Yetiştirme Merkezi'nde önemli eğitim çalışmalarına imza atıyor.
 
20 Aralık 2008’de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılan “Türk Loydu Vakfı Teknik Eleman Yetiştirme Merkezi” kısa süre içinde önemli eğitim çalışmalarına imza attı. Türk Loydu Eğitim Koordinatörü Hakan Aydoğdu ile Türk Loydu’nun eğitim faaliyetlerini konuştuk.

Yeni açılan Teknik eleman yetiştirme merkezi sektördeki önemli bir açığı kapattı. Bize Türk Loydu’nun eğitim faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Türk Loydu; kuruluş amacı, misyonu ve vizyonuna uygun olarak hizmet verdiği endüstriyel sektörlerin ve çalışanlarının gereksinimlerini ve hedeflerini göz önünde tutarak eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Türk Loydu; gerçekleştirdiği eğitimlerle ülkemizin endüstriyel birikim ve donanımına katkı sağlayarak, ülkemizin ve şirketlerinin uluslararası ortamda rekabet etme gücünü ve itibarını artırmayı hedeflemektedir. Günümüz dünyasında, her geçen gün artan müşteri beklentileri ve buna bağlı olarak güncellenen ve çeşitlenen standart gereksinimleri, şirketlerin zorlu rekabet koşullarına uyum sağlamalarını zorunlu kılmaktadır.

Rekabette üstünlük ise, ancak sürekli olarak uygun değer maliyetle kaliteden ödün vermeksizin üretmekten geçmektedir. Bunu sağlamanın birinci koşulu ise bilgi sahibi olmak, var olan bilgiyi sürekli güncellemek ve bu bilgiler ışığında yürütülecek faaliyeti doğru yapmaktır. Bunu başarmak için en önemli anahtar; bilgi ve bilginin sürekli güncellenmesidir. Bu kapsamda endüstriyel anlamda sürekli eğitimler, kaliteli üretimi amaçlayan şirketler ve çalışanları için önemli bir gereksinimdir.


Merkezdeki eğitimler ve eğiticilerle ilgili bilgi verir misiniz?

Türk Loydu; kuruluş amaçlarından olan çeşitli sektörlere yönelik eğitim gereksinimlerinin karşılanması için kar gözetmeksizin, uzman ve deneyimli eğitim kadrosu ile başta yönetim sistemleri olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsayan eğitim programları düzenlemektedir. Eğitim seminerleri genel katılıma açık olmakla birlikte, ayrıca kuruluşlara özgü olarak da tasarlanarak, uygulanabilmektedir. Eğitmenler; konularında uzman ve deneyimli eğitmenler arasından özenle seçilmekte, eğitim içerikleri eğitimler sonrasında alınan geri beslemelerle sürekli iyileştirilmektedir. Seminerlerde katılımcılara almış olduğu eğitime bağlı olarak Türk Loydu başarı veya katılım sertifikası verilmektedir.

Denizcilik sektörüne yönelik eğitimlerden bahseder misiniz?

Türk Loydu Vakfı; hizmet verdiği temel sektörlerden biri olan denizcilik sektöründe de genel katılıma açık ve şirketlere özel eğitimleri daha önceki yıllarda olduğu gibi sürdürmektedir. Türk Loydu Vakfı, Ulusal Klaslama, Belgelendirme ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olmanın sorumluluğu, uluslararası sorumluluklar ve TL Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde gerek içte gerek dışta yürütmekte olduğu hizmetlere bağlı olarak, denizcilik sektörüne yönelik eğitim programlarını değişen ve gelişen gereksinimlere göre uygun bir biçimde güncellemektedir.

Türk Loydu Vakfı ülkemiz denizcilik sektörünün deneyim ve birikiminin artırılmasında kendisini sorumlu hissetmektedir. Aynı zamanda uluslararası denizcilik sektörüne de bu çerçevede katkı sunmayı her zaman için hedeflemiştir. Eğitmenlerin konularında uzman kişiler arasından seçilmesine özen gösterilmektedir. Bu kapsamda her yıl Eğitmen havuzunun güncellenmesi sürdürülmektedir. Gerçekleştirilen Eğitimler sonunda yapılan anketler aracılığıyla katılımcıların memnuniyet düzeylerinin ölçümü yapılmaktadır. TL Vakfı Kalite Yönetim Sistemi kapsamında alınan geri beslemeler ile süreçlerde iyileştirmeler yapılmaktadır. Türk Loydu Vakfı’nın denizcilik sektörüne yönelik eğitim faaliyetlerini aşağıdaki temel başlıklarda toplayabiliriz:

• Sistem Yönetimi, Denetçi Eğitimleri (ISO 9001; OHSAS 18001; ISO 14001, ISO 27001)
• Üretim Planlama; Verimlik ve Süreç Yönetimi; Strateji ve Planlama; Kalite Sistem Yönetimi ile ilgili eğitimler
• Denizcilik İşletmeciliği alanına dönük eğitimler (ISM Code; ISPC Code vb.)
• Tersanelere dönük ara eleman yetiştirme amaçlı eğitimler (kaynak personeli ve kaynakçı eğitimleri)

Eğitim programı, içeriği, referanslar ve diğer bilgiler TL ağ sayfasının (http://www.turkloydu.org) Müşteri Destek Hizmetleri, Eğitimle ilgili bölümünde yer almaktadır.

Tabii ki sadece denizcilik sektörüne yönelik eğitimler düzenlemiyorsunuz…

Denizcilik Sektörünin yanı sıra Kara ve Gıda Endüstrisine de hitap eden eğitimler yapılmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
ISO 9001:2000 KYS Kuruluş İçi Kalite Denetçisi
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kuruluş İç Denetçisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme
OHSAS 1800:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kuruluş İç Denetçisi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
ISO 14001:2004 ÇYS Kuruluş İçi Çevre Denetçisi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi
TS EN ISO 14731:2006 (EN 719) Kaynak Koordinasyon Personeli Yetiştirme
İstatistiksel Proses Kontrol
Takım Çalışması
Problem Çözme Teknikleri
Toplam Kalite Yönetimi
Eğitimcinin Eğitimi
FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi
İşletmelerde Çalışan Kaynakçılar İçin EN 287-1'e göre Çelik Kaynakçı Eğitimi
Kaynakçılık Mesleğine Yeni Başlayacaklar İçin EN 287-1'e Göre Çelik Kaynakçı Eğitimi

Siz denizcilik işletmeciliğine yönelik eğitimler de veriyorsunuz…

Eğitimler Ferriby Marine kuruluşunca verilmiştir. Bu eğitimlere; Türk Loydu çalışanları, Denizcilik Müsteşarlığı denizcilikle ilgili çalışanları, yurtdışındaki denizcilik idaresi ve kuruluşlarından çalışanlar ile yurtiçindeki denizcilik alanındaki şirket çalışanları katılmışlardır. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde de denizcilik sektörüne dönük eğitimler sürdürülmektedir. Bu çerçevede 2005 yılı Ocak ve Nisan aylarında merkez büro ile koordineli olarak Suriye’de ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi eğitim kursları düzenlenmiştir.

Yine Suriye’de 2007 yılında Türk Loydu temsilcisi NEJEM Co. tarafından merkez büro ile koordineli olarak Suriye Denizcilik İdaresi temsilcilerine, Suriye Ulaştırma Bakanlığı’nca desteklenen “Liman Devleti Kontrolleri” konulu eğitim verilmiştir. 28–29 Nisan 2007 de Libya Deniz Ulaştırma ve Limanlar İdaresi ve Aljoman Logistics Co ile birlikte Libya Denizcilik İdaresi personeline yönelik “Liman Tesisi Güvenlik Görevlisi” eğitimi düzenlenmiştir. Eğitime katılan ve başarıyla tamamlayan 23 kişiye sertifikaları verilmiştir.

Tersanelerde yaşanan talihsiz kazalardan sonra bu eğitim merkezinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Biraz da bu yöndeki eğitimlerden bahseder misiniz?

2007 Yılı’nda Tersanelerde Atık Yönetimi konulu gerçekleştirilen bir eğitim ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi açısından önemli olan atıkların yönetimi Tersaneler açısından ele alınmıştır. 2008 Yılı’nda gerçekleştirilen Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile de iş sağlığı ve güvenliği konusu Tersaneler kapsamında irdelenmiştir.

Gemi İnşaatı, Bakım ve Onarım Sektörü’nde ihtiyaç duyulan eğitilmiş teknik eleman ve işçi açığını gidermek ve sektöre nitelikli elemanlar kazandırmak amacıyla Türk Loydu Vakfı ile GİSAŞ Gemi Sanayi AŞ işbirliği ile kurulan “TLV-GİSTEM Teknik Eleman Yetiştirme ve Geliştirme Merkezi’nde sürdürülen kaynakçı kursları için, Vakfımız 2005 yılından bu yana maddi destek sunmaktadır. Bu kurslara katılanlardan teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar, Türk Loydu tarafından sertifikalandırılmaktadır.

Bu kurslara katılanların büyük bir çoğunluğu gemi inşaatı, bakım ve onarım sektöründe istihdam edilmişlerdir. Bu eğitimlerle yılda yaklaşık 400 sertifikalı kaynakçı gemi inşaatı, bakım ve onarım sektörüne kazandırılmaktadır. TL Vakfı ülkemiz denizcilik sektörünün başka eğitim öğretim kurumlarınca (Yükseköğretim, Mesleki Ortaöğretim) yürütülen eğitim öğretim ve bunu besleyen Ar-Ge faaliyetlerine de kuruluşundan bu yana maddi ve manevi desteğini sürdürmektedir.

Bu çerçevede yaygın lisans ve yüksek lisans bursları, denizcilik alanıyla ilgili Ar-Ge projeleri ve çalışmalarına katkılar gibi destekler sunulmaktadır. Türk Loydu Vakfı genel katılıma açık eğitimlerin yanı sıra, denizcilik sektörüne hizmet veren kendi çalışanlarına yönelik iç eğitimleri de ayrıca sürdürmektedir. Eğitim merkezimizde çeşitli disiplinlerde sektöre eğitimli ve nitelikli mühendis, ara teknik elemanlar ve işçiler kazandırmanın yanı sıra, yaşam boyu sürekli eğitim çerçevesinde bu elemanların teknolojik gelişmelerden haberdar edilmesi, var olan bilgilerin tazelenmesi ve güncellenmesi amacıyla bilgi ve deneyim artırıcı eğitimler de verilebilecektir. Eğitim faaliyetleri böylelikle nicelik ve nitelik açısından daha da geliştirilmiş olacaktır.

Biraz da eğitim merkezinin özelliklerinden bahseder misiniz?

Türk Loydu; daha önce eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Prof. Dr. Teoman Özalp Konferans Salonu’na ek olarak, biri bilgisayar donanımlı olmak üzere 7 eğitim salonunu içeren yeni binasındaki eğitim ve ara eleman yetiştirme tesislerinde, hizmet vermiş olduğu sektörlerin eğitim gereksinimlerini göz önünde tutarak, eğitim faaliyetlerini daha yaygın ve etkin bir biçimde sürdürme çabası içindedir. 1 adet bilgisayar donanımlı eğitim salonu 16 kursiyere kadar eğitim verebilecek durumdadır. Her bir kursiyer için bir bilgisayar ve eğitimci için de bir bilgisayar bu eğitim salonunda yer almaktadır. Bu eğitim salonunda daha çok başta denizcilik sektörü olmak üzere hizmet sunulan sektörlerin gereksinimleri çerçevesinde yazılım eğitimleri hedeflenmiştir.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası ile bu çerçevede işbirliği yapılmaktadır. Ayrıca yazılım üreticisi ve dağıtımcısı şirketlerin eğitim salonu kullanma talepleri de değerlendirilmektedir. Bu yönde halen girişimler sürdürülmektedir. 4 adet 32 kişilik ve 1 adet 30 kişilik olmak üzere 5 adet derslik sıra düzenli Eğitim Salonu vardır. 1 adet U masa düzenli Eğitim/Seminer/Toplantı amaçlı bir salon vardır. Tüm eğitim salonlarında, beyaz yazı tahtası yanı sıra eğitim araçları açısından vazgeçilmez olan projeksiyon cihazı ve projeksiyon perdesi yer almaktadır. Gereksinim duyulduğunda, ayaklı taşınabilir kağıt da takılabilen beyaz tahta eğitim salonlarında kullanılabilmektedir. TL, söz konusu eğitim salonlarının hizmet sunulan sektörlerin eğitim/seminer gereksinimlerinde kullanılmasına da olanak vermeyi göz önünde tutmaktadır.

Son olarak 2009 yılı içinde yapılacak eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

2008 yılı için ilan edilen eğitim programı yürürlüğünü korumaktadır. Aralık ayı içinde 2009 Eğitim programı ilan edildi. Bu arada denizcilik sektörü üzerine yeni eğitim programlarının oluşturulması da gündemde. Bunlardan biri de tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği üzerine planlanacak eğitimlerdir. Tuzla bölgesi başta olmak üzere son yıllarda yurt sathına yaygınlaşan tersanecilik faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından da disipline edilmesi önemini korumaktadır. Özellikle gemi inşaatı, bakım ve onarım sektörümüzde yaşadığımız ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaklaşık bir yıldır haklı olarak kamuoyu duyarlılığını artırmıştır.

Bu çerçevede Türk Loydu Vakfı, sektörün tüm bileşenleriyle (Denizcilik Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tersaneler, TOBB, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Deniz Ticaret Odası, GİSBİR; GESAD, Sendikalar) çeşitli ortamlarda çözüm üretmek amacıyla bir araya gelmiştir. Benzeri girişimlerin içinde olmayı da sürdürecektir. Tersanelerde iş sağlığı ve iş güvenliğinin yakıcı bir biçimde gündemimizde oluşu, tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) konularında sektörün ihtiyacı olan yaygın eğitimler programlanması ve uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu eğitimlerin bir bütünlük çerçevesinde Tersane yöneticilerine, mühendislerine, diğer teknik elemanlara ve işçilere yönelik olarak planlanması ve uygulanması üzerinde durulmaktadır. Ara eleman yetiştirme eğitimlerinde ise yapılan eğitimle (örneğin kaynakçı eğitimi) ilgili iş sağlığı ve güvenliği gereklerine eğitim programlarına yer verilmektedir. 19-21 Şubat arasında 3 gün Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi Kodu (ISM Code) Denetçi Eğitimi gerçekleştirildi.

 Ondan önce de Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi Kodu (ISM Code) Uygulama Eğitimini gerçekleştirdik. Ayrıca denizcilik sektöründeki uluslar arası gelişmeleri her zaman için göz önünde tutan, Türk Denizciliğini her bakımdan yetkinleştirmeye, Denizcilik alanında çalışan yurttaşlarımızın bilgi birikimlerini ve deneyimlerini artırmaya dönük eğitim ve seminer programları da programlanmış bulunmaktadır. Eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgileri www.turkloydu.org adresinden izleyebilirsiniz.

Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?