banner246

banner176

banner242

banner191

banner249

banner148

banner244

banner179

banner248

banner145

TMMOB GEMİMO ve İŞKUR Sektör Bilgilendirme Toplantısı

TMMOB GEMİMO ve İŞKUR tarafından öğrencilerin uzakyol gemi ve atölye stajlarıyla ilgili sorunlara çözüm sunmak üzere 07 Nisan 2016 tarihinde TMMOB GEMİMO ve İŞKUR arasında imzalanmış olan protokol sonrasında,  değerli Armatör ve Denizcilik Firmalarının yetkililerine program ve sürecin işleyişi konusunda sektörü bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

SEKTÖRDEN 09.05.2016, 23:50 Nermin İstikbal
186
TMMOB GEMİMO ve  İŞKUR Sektör Bilgilendirme Toplantısı

TMMOB GEMİMO ve İŞKUR tarafından öğrencilerin uzakyol gemi ve atölye stajlarıyla ilgili sorunlara çözüm sunmak üzere 07 Nisan 2016 tarihinde TMMOB GEMİMO ve İŞKUR arasında imzalanmış olan protokol sonrasında,  değerli Armatör ve Denizcilik Firmalarının yetkililerine program ve sürecin işleyişi konusunda sektörü bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.
Konu ile ilgili detaylar aşağıda tarafınıza iletilmiş olup,katılım durumunuz hakkında bilgi@gemimo.org mail adresine yazılı bilgi verilebilir.

Toplantı Tarihi : 12.05.2016
Toplantı Saati : 14:00
Toplantı Adresi : TMMOB GEMİMO Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi Cafer Ağa Mah. Damga Sokak İffet Gülhan İŞ Merkezi 9/7 Kat : 3 – Kadıköy –İst.
Tel : 0 216 348 81 44

Konu ile İlgili olarak TMMOB GEMİMO Tarafından Açıklanan Bilgi notu:
"Değerli Sektör Temsilcileri Denizcilik eğitimi veren fakülte ve yüksekokul sayılarının her geçen gün hızla artması staj ve istihdam sorununu da beraberinde getirmektedir. Sektörümüze hizmet veren denizcilik firmaları ilgili denizcilik bölümlerinde okuyan gemi Makineleri işletme Mühendisleri ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendislerinin Uzakyol stajlarının yapılması konusunda çok büyük gayret göstermektedir. Ancak, artan staj talebi doğal olarak şirketler üzerinde de büyük mali yük oluşturmaktadır. Gemi makineleri İşletme Mühendisleri Odası olarak sektörün staj sorununa çözüm bulabilmek amacıyla İŞKUR ile ön görüşmeler yapılmış ve çözüm yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Bilindiği gibi İŞKUR’un hayata geçirdiği “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI” işsizliğin azaltılmasına yönelik bir program olup aynı zamanda ön lisans dahil üniversite öğrencilerinin staj süreçlerini de kapsamaktadır. Programın amaç, koşul ve imkânları kısaca özetlemek gerekirse
 Program, kuruma kayıtlı işsizlerin kuruma kayıtlı işyerlerinde; teorik bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
 İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler, dernekler, vakıflar, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları vb. faydalanabilmektedir.
 İŞKUR olarak katılımcıya(stajyere) günlük 50 TL cep harçlığı (aylık net asgari ücret 1.300 TL düzeyinde) İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderlerini ödenmektedir.
 Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmek şartıyla imalat sanayinde ise 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
 İşbaşı eğitim programlarına katılanlara kurumun yaptığı ödemelere ek olarak programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ilave ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı kadar vergi matrahından düşülebilmektedir. Bu programa 20 işgünü katılan bir katılımcıya İŞKUR 1300 TL ödemektedir. Eğer şirket yemek, yolculuk vs. gibi 820 TL ye kadar olan masrafını da dolaylı olarak şirkete ödemektedir. Bu sayede şirket üzerinden kişi başı 2100 TL ye kadarlık mali yük azalabilmektedir.
 Bu program sadece denize çıkan personeli kapsamamakta, kara personelinin istihdamını da kapsamaktadır. Program kapsamında belirli süre karada bu programda çalışan bir personelin daha sonra deniz hizmetine yönlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda gemiye çıkacak personelin program kapsamında şirketin politikaları kapsamında bir eğitimden geçirilerek gemiye gönderilmesi durumunda şirketler için ilave bir külfet oluşmamaktadır.
 Programın başarılı sayılabilmesi için İŞBAŞI eğitim programından sonra personelin en az %20sini minimum 2 ay süreyle kendi işyerinde ya da yönlendirdiği bir başka kurumda işe yerleştirmesi yeterli görülmektedir. Yani mutlaka kendisinin istihdam etmesi istenmemektedir.

TMMOB GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI Caferağa Mah. Damga Sk. İffet Gülhan İş Merk. No: 9 D: 7 Kadıköy/İST

Tel: 0 216 348 81 44 / 0 216 450 17 98 Faks: 0 216 348 81 06 E-mail: bilgi@gemimo.org

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7.03 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
 Çalışan sayısı 2 ile 10 arasında ise 1 katılımcı, 11 ve üzerinde ise çalışan sayısının 1/10’u oranında katılımcı alınabilir. (50 çalışan varsa 5 kişi)  % 50 istihdam taahhüdü verilmesi halinde çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep edilebilir. (100 çalışan varsa 30 kişi)
 Program en fazla 320 gün düzenlenebilir. Program süresi il müdürlüğü ile işveren tarafından kararlaştırılabilir.
 Atölye stajları kapsamında bir başvuru olduğunda öğrenciler başvurabilmektedir. Bu durumda, öğrenciler istihdam edilemese bile firmanın program şartları gereği başka bir şahsı belirlenen süre içerisinde istihdam etmesi yeterli görülmektedir. Bu durum hem şirketlerin üzerindeki yükü almakta hemde öğrencilerin staj yaparken ailelerine ilave yük bindirmemiş olmaktadırlar.
İmzalanan Protokol kapsamında, 12 MAYIS 2016 tarihinde 14.00 da Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi – Kadıköy’de İŞKUR yetkililerince sektörü bilgilendirme toplantısı yapılarak programın işleyişi konusunda bilgi verilecektir"

Yorumlar (0)
17
açık
banner102
Günün Karikatürü Tümü