Deniz Taşımacılığı ve CO2 Emisyonları

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), CO2 emisyonlarını azaltmak üzere yürütülen faaliyetleri denizcilik endüstrisine duyurmak amacıyla özel bir broşür hazırlamıştır.

Deniz Taşımacılığı ve CO2 Emisyonları

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), CO2 emisyonlarını azaltmak üzere yürütülen faaliyetleri denizcilik endüstrisine duyurmak amacıyla özel bir broşür hazırlamıştır. Söz konusu broşüre www.marisec.org/co2 web adresinden erişilebilecektir.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın yayınladığı (ICS) “Deniz Taşımacılığı, Dünya Ticareti ve CO2 Emisyonlarının Azaltılması” başlıklı bültenin özet çevirisi aşağıda yer almaktadır:

Dünya ticaretinin %90 ının taşımacılığını yapan Uluslararası Denizcilik Endüstrisi, küresel ekonominin işleyebilmesi için hayati önem arz etmektedir.

Deniz taşımacılığı olmadan, kıtalararası ticaret, dökme yük hammadde taşımacılığı, işlenmiş yiyecek ve eşyanın ithalat/ihracatı mümkün olamayacaktır. 

Son yıllarda sanayi üretiminin, küresel yaşam standardında büyük gelişme sağlayan Asya’ya kaymasını sağlayan deniz taşımacılığındaki etkinlik ve düşük maliyetler olmuştur.

Şu günlerde yaşanan ticaretteki ekonomik düşüşten kaynaklanan son küçülmelere rağmen, dünya ekonomisinin büyümesi beklenmekte ve denizciliğin bu talebe karşılayabilmesi gerekmektedir.

Uluslararası endüstri olan denizcilik, verimli işleyebilmek için global hukuki çerçeveye dayanmakta ve aynı kuralların uygulanmasına ihtiyaç duymaktadır. Aksi taktide, kargaşa ve ciddi iş kaybı olacaktır. 

IMO, 50 yıldan fazladır, küresel hukuki çerçevesinde çok başarı sağlamıştır.

Gemilerdeki CO2 emisyonlarının azaltılması;
Bundan böyle, Uluslararası Denizcilik Endüstrisinin alanında, Sera gazları ve CO2 emisyonlarının azaltımı kabul edilmiştir. Uluslararası denizcilik, karbon salınımına en az yol açan taşıma şeklidir. Ancak, yine de Endüstrinin yol açtığı CO2 emisyonları (küresel emisyonların % 3’ü) büyük bir devletin CO2 salınımı kadardır. Bu sebeple, Endüstri, İklim Değişikliği Sözleşmesinin tüm değişikliklerinde belirtilen emisyon seviyelerini hedeflemelidir.

Denizcilikte CO2 azaltımı için IMO tarafından alınan önlemler

Kyoto Protokolü’nde belirtildiği üzere, Denizcilikten kaynaklanan emisyonlar hiçbir ulusal ekonomiye mal edilemez. Çoğul katılım ve işbirliği, denizcilik endüstrisinin çevresel performansı ile ilgili küresel kuralları koyma konusunda büyük başarılar sağlayan Birleşmiş Milletler-IMO tarafından sağlanabilecektir.. Örneğin, MARPOL ile IMO üye devletleri tarafından bayrak devleti ve liman devleti kontrolü ile yürürlüğe giren ve uygulanan kurallar uygulanmaktadır. Denizcilik sektörü tarafından emisyonların önemli derecede azaltımı, “karbon sızıntısının” temelde ve sürekli olarak bertarafı konusunda tüm yaptırımları uygulamayı gerektirmektedir.
Kyoto Protokolü’ne göre Ek-I ülkeleri haricinde birçok denizcilik firması, kayıtlı olacağı bayrak devletine özgürce karar verebilmektedirler. Bu sebeple, salınan emisyonun anlamlı azaltımı için IMO’daki ülkeler tarafından geliştirilmiş araçlar gereklidir.

Gemilerden Kaynaklı CO2 Azaltımı için IMO Paketi:

IMO MEPC Komitesi, emisyonların azaltımının sağlanmasına dair bir önlemler paketi ve zaman çizelgesi geliştirmiştir.

Paket, şu hususları içermektedir;
1. Yeni gemiler için Enerji Verimliliği Dizayn Endeks sistemi,
2. Tüm gemiler için tasarlanan Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı SEEMP. SEEMP ile şirketler ve gemiler, CO2 emisyonlarına katkıda bulunabilecek etkenleri (seyir planlaması, hız yönetimi, hava yol durumu, verimli makine gücü, pervane ve dümenlerin kullanımı, farklı yakıt tiplerine göre kullanım ve cidar yapısı gibi) izleyebileceklerdir.
3. Emisyonların azaltımını teşvik etmek için, küresel olarak denizciliğe uygulanabilecek önlemlerin maddeleri,
4. IMO üyesi devletlerin, gemilerden kaynaklanan CO2 emisyonlarına ait düzenlemelerin geliştirilmesi için prensipte anlaştığı aşağıdaki hususlar;

a. CO2 emisyonlarının azaltılması uygulaması,
b. Tüm bayrak devletlerini kapsaması ve bağlayıcı olması,
c. Maliyet
d. Rekabetin bozulmaması,
e. Sürdürülebilir gelişme temelinde, kısıtlayıcı olmayan ticari büyüme,
f. Hedef bazlı ve zaman aşımına uğramamış özel metotlar
g. Tüm denizcilik ile uğraşan firmaları teknik araştırma ve geliştirmeye teşvik etmesi
h. Yeni teknolojilerinde hesaba katılması
i. Pratik, şeffaf, hilesiz ve kolay yönetimi,

Uluslararası denizcilik endüstrisi yukarıdaki prensipleri taahhüt etmektedir.

Dünya Ticaret Filosunun sadece %35 i, Kyoto’nun Ek-1 Listesine kayıtlı bulunmaktadır. Kyoto’nun “Farklı Sorumluluk Fakat Ortaklık” (CBDR) anlayışı, pratikte, karbon sızıntısı tehlikesi yaratmadan denizciliğe uygulanamayacaktır.

Ülkesi adına kayıtlı olan veya gerçekten faaliyet gösteren gemi, özellikle alınıp satılarak sıklıkla Bayrak devleti değiştirebilecektir. CBDR hususunun doğrudan uygulanması, deniz taşımacığının etkinliğinin azalmasına ve dolayısıyla dünya ticaretindeki akışın düşmesine sebep olabilecektir. Ancak, “kuralların uygulanmasının sıkı takibi” şeklindeki IMO prensibi, denizcilikte tatbik edilen standartların dünya çağında eşit olarak uygulanmasını savunmaktadır. Uluslararası Denizcilik Endüstrisi, CO2 emisyonlarının azaltılmasındaki başarının, ülkelerin detaylı önlemler geliştirmesine ve bununla birlikte BM İlkim Değişikliği Konvansiyonunun yeni düzenlemelerine de saygı duyulmasına bağlı olduğuna inanmaktadır.

 

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176