Tekirdağ’da yıllardır genişleme politikası uygulayan Ceyport Limanının genişlemeye yönelik verilen ÇED olumlu kararı itiraz yolu kapalı olmak şekilde durduruldu. Karar aykırı olarak limanın genişletilen alanlarının yıkılması öngörülüyor.

TMMOB Tekirdağ Şube ve Tekirdağ Baro Başkanlığı üyeleri kararı basına bildirmek için Ceyport Limanının önünde bir araya geldi. Burada bir araya gelen yaklaşık 50 kişi limanın genişlemesine yönelik tepki göstererek, söz konusu limanın şehre ve Marmara Denizi yaşamına büyük zararlar verdiğini savundu.

İşletmecisi değiştiği yıldan beridir devasa şekilde genişleyen limanın ÇED kararının durdurulmasına yönelik, genişleyen alanlarının da yıktırılması bekleniyor. Şehir merkezinde bulunan limanda 2018’den beridir kapasite genişlemesi yapılırken, o bölgede yaşayan vatandaşların adeta denize ile ilişkisi kesilmiş durumda.

TMMOB Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat liman önünde yaptıkları basın açıklamasında. ’’Liman kapasitesi artışı ile Çevre Şehircilik Müdürlüğünün ÇED olumlu kararına açtığımız dava sonucunda iddialarımız doğrultusunda mahkeme heyeti biz Tekirdağlıların taleplerini haklı görerek bu kararın iptali ve kesinlikle geri dönüşü olmayacak şekilde iptalini verdi. Bu Tekirdağ’ımız için çevre mücadelesinde bir yol haritası olup bizlere büyük bir güç verecektir. Bunları emsal olarak çoğaltmamız gerekir. Özellikle karadan ve denize, karadan denize oluşabilecek toz yayılım potansiyeli bağlamında çevresel olumsuz etkilerini belirterek ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Türk Mühendisler Odaları Birliği Tekirdağ temsilciliği olarak Tekirdağ ili 1. İdare mahkemesine açtığımız dava lehimize sonuçlanmıştır. Bu önemli bir zaferdir. Hukuka aykırı ve mevzuata uymadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemlere yönelik uygulamanın sürdürülmesi tüm işlem ve eylemlerin hukuka aykırılık karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum meydana getirdiği gibi, uyuşmazlık konusunda ÇED olumlu raporu olması nedeniyle yapılacak işlemlerin telafisi güç ve imkansız zararlar vereceği de belgelenmiştir. Bu tabi bilirkişi raporlarının da buraya koyduğu bilimsel erkler tarafından bu karara varılıyor. Açıklanan nedenlerle açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemlerin 2577 idari yargılama usul kanunun 27. İkinci maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına 2577 sayılı kanunun 20’ye a maddesinin 2e bendi uyarınca iş bu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir. 56. Maddenin temel hak ve özgürlük engellenmeksizin kullanılması adıyla bu yapılacak işlemler anayasal bir zorunluluktur. TMMOB olarak bu işin takipçisi olacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın hukukun üstünlüğü tartışılmaya götürülemez’ dedi.

Karar aykırı alanlar yıkılacak

Tekirdağ BARO Başkanı Egemen Gürcün ise yaptığı açıklamada, "Biz Tekirdağ Barosu olarak geçtiğimiz 2021 yılı sonunda bu ÇED raporuna karşı gerekli itirazımızı gerçekleştirmiş akabinde de açılan davayı Cemal Beyler ile takip etmiştik. Bu davanın tabi ki önemli sonuçları olacak Tekirdağ olarak biz Tekirdağ Barosu olarak halkın temiz sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına gönülden inanıyoruz. Bu inancımızla haksızlık ve hukuksuzluk olan her yerde Baroların bulunacağı gibi burada da bulunması gerekliliğine inandığımızdan bugün sizlerle beraberiz. Plan dışında yapılmış alan varsa nasıl bir belediye imar dışında bir imar yapılmışsa, bir inşaat yapılmışsa bunun yıkılması için bir karar uygular. Burada da aynı süreç yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.

İşçiler eyleme tepki gösterdi

Limanda çalışan işçiler liman genişlemesine yönelik yapılan eyleme tepki gösterdi. Bir işçi limanın ÇED Raporuna yönelik toplanan kalabalığa doğru seslenerek, "Ekmek kazanmak mı önemli yoksa ekolojik durum mu önemli" dedi.

Bir diğer işçi ise, "Bu limanın hali daha önce ne haldeydi şimdi nasıl, şu limanın haline bakın. Burada millet ekmek yiyor, yazık ya. Politika yapmayın icraat yapın icraat, hep politika yapıyorsun. Millet acına ölüyor. Burada ki işçiyi doyuracak mısın sen? bin kişiyi doyuracak mısın? Biz burada ekmek yiyoruz" diyerek basın açıklaması yapan gruba tepkisini ifade etti.

Kaynak: iha