Seçmen Listeleri Yeniden Askıda

29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle, 1 Ocak’ta başlayan seçim takvimi uyarınca seçmen listeleri bu sabahtan itibaren askıya çıkarıldı. Listeler, 30 Ocak 2009 tarihine kadar askıda kalacak.

Seçmen listeleri, Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, bugünden itibaren muhtarlık bölgesi askı listeleri mahalle ve köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asıldı. Askı listeleri, 30 Ocak Cuma günü mesai bitiminde indirilecek. Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunanlar bizzat nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgelerden birisi ile başvurabilecek. Nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini seçim kurulu başkanlığına teslim edecek. Askı süresi içerisinde, yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için başvuranlara ilişkin kayıtlar İlçe Seçim Kurulu başkanı tarafından MERNİS seçmen sorgulama ekranı kullanılarak sorgulama yapılacak ve gerektiğinde araştırma, kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilecek. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecek.

Öğrenciler ne yapacak?

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları resmi belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edecekler.

Mahkumların listeleri de yarın koğuşlara asılacak

Ceza ve tutukevlerinde bulunanlara ait taksirli suçlardan hükümlü ve tutuklu seçmen listeleri de bugünden itibaren koğuşlara veya yönetimce ilan edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asıldı. Cezaevlerindeki listeler 24 Mart 2009 Salı günü saat 17.00’de askıdan indirilecek.