Evyapport iskelesine çarpan YM WITNESS adlı geminin işleteni SEASPAN, liman dahil taraflara 78 milyon dolarlık sınırlama davası açtı.

Deniz İhtisas Mahkemesi sıfatı bulunan 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada Hong Kong merkezli SEASPAN’ı temsilen YM WITNESS adlı geminin kaptanı Menon Manoj davacı olarak yer aldı.

Fon tesisi talebiyle açılan davada davalı taraflar ise gemide yükü bulunan veya kazadan doğrudan etkilenen Evyapport, Arkas Konteyner, Arkas Denizcilik, MSC Gemi Acenteliği, CMA CGM Deniz Acenteliği, Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik, Kıta Ulaştırma Hizmetleri ve Ocean Network Express Türkiye olarak belirtildi.

Dava 26 Haziran’da

Mahkemeden toplam 59.289.848 SDR’lik (78.618.338 milyon dolar) fon tesisi talebiyle açılan davayla ilgili bulunulan ilamda şu ifadeler yer aldı :

“16/03/2024 günü 9704609 IMO numaralı YM WITNESS isimli geminin Evyap Limanında rıhtım vinçlerine çarpması sonucu meydana gelen kaza sebebiyle 1976 tarihli Sözleşmenin 2’nci maddesi kapsamında doğmuş olabilecek tüm deniz alacaklarına karşı geminin yerine geçmek üzere 59.289.848 SDR’nin Türk Lirası karşılığı üzerinden bir banka teminat mektubu sunularak fon tesisi kurulmasına ilişkin dava açılmış olduğundan, 9704609 IMO numaralı YM WITNESS isimli geminin Evyap Limanında rıhtım vinçlerine çarpması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak alacaklıların veya zarara uğrayanların mahkememizin 2024/164 esas sayılı dosyasına yazılı olarak bildirmeleri…”

Hazılıksız yakanlandılar ...İhracatçı, İsrail’e ikame rota arıyor Hazılıksız yakanlandılar ...İhracatçı, İsrail’e ikame rota arıyor

“Duruşma Günü: 26/06/2024 günü saat 14:00 olup, yukarıda belirtilen ilgililerin duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya vekil ile temsil olunmaları, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur”

Hukukçulara göre, açılan davada SEASPAN, donatan – Türkiye’nin de taraf olduğu 1976 tarihli Limitasyon Konvansiyonu çerçevesinde – sorumluluğunu sınırlamaya çalışıyor. Bu kanun çerçevesinde bir fon kurulmasını isteyen SEASPAN, sorumluluğunun 78.618.338 milyon dolarla sınırlandırılmasını istiyor.

Davalı durumunda bulunan firmalar ise donatının pervasız hareket ettiğini, gemide hadise öncesi tespit edilen ama görmezden gelinen bir kusurun bulunup bulunmadığını ispata ve donatanın limitasyondan faydalanmasını engellemeye çalışabilirler.

Kaynak: HaberDenizde

Editör: Nermin İstikbal