Samsun ve Bandırma limanlarının özelleştirilmesinin önü açıldı

Danıştay 13. Dairesi, TCDD'ye ait Samsun ve Bandırma limanlarının özelleştirilmesine ilişkin ihale işlemlerinin yürütmesinin durdurulması istemlerini reddetti.

Liman-İş Sendikası, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Samsun Limanı'nın 36 yıl süreyle ''işletme hakkı verilmesi'' yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihaleye çıkarılmasına ilişkin işlem ile özelleştirilmesine ilişkin 16 Mayıs 2008'de yapılan ihalede 125 milyon 200 bin ABD Doları bedelle Çeynak Lojistik ve Ticaret A.Ş'ye verilmesine ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda iki ayrı dava açtı.

Sendika, ayrıca TCDD Genel Müdürlüğüne ait Bandırma Limanı'nın 36 yıl süreyle ''işletme hakkı verilmesi'' yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihaleye çıkarılmasına ilişkin işlem ile limanın özelleştirilmesine ilişkin 16 Mayıs 2008'de yapılan ihalede 175 milyon 500 bin ABD Doları bedelle Çelebi Ortak Girişim Grubu'na verilmesine ilişkin işlemin de iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle da Danıştaya iki ayrı başvuru yaptı.

Danıştay 13. Dairesi, dört davada, söz konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması istemlerini oy birliğiyle reddetti.

Daire, ihale işlemleri ve ihaleye çıkarılmaya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işlemlerinde yürütmenin durdurulması için koşulların oluşmadığına karar verdi.

İhalelerde en yüksek teklifi veren şirket ile ikinci teklifi veren ortak girişim gruplarının herhangi bir yabancı ortaklığının bulunmadığı görüldüğü de belirtildi.

Davacı Liman-İş Sendikasının, Daire'nin bu kararlarına itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri görüşecek.