2023 HEDEFİ MERKEZ OLMAK

Samsun'un, Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki ülkeler, Avrupa Birliği ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerinde önemli bir rol oynayan üretim ve ticaret hizmet merkezi olması, 2023 yılı hedefi olarak belirlendi .

Samsun'un stratejileri, İl Gelişme Planı doğrultusunda temel gelişme ve kalkınma alanları uzman işgücü gerektiren sanayi, uluslararası ticaret ve ihtisaslaşmış hizmetleri, tarım ve tarıma dayalı sanayi olarak bölümlendirildi. Son dönemde ön plana çıkan ve hızlandırılan gemi inşa sanayi ve üretim merkezi değerlendirmesinde, Karadeniz ve kıyı çanağındaki ülkeler için gemi inşa sektöründe lider üretim merkezi olmak önemli hedefler arasında gösterildi. Samsun'un sahil şeridindeki deniz derinlik avantajının yatırımlar için Samsun'u cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çekildi.

Şartların elverişli olması nedeniyle 170 bin -180 bin DWT Süveyş tipi gemiler ve petrol platformları üretmek en önemli hedefler arasına alındı. 10 büyük tersane alanından 6'sının yer tahsisi ise sağlandı, 4 tahsis işlemi ise devam ediyor.

DÜNYANIN GELİŞEN YENİ GÜÇ PAZARI

Uluslararası ticaret ve lojistik merkezi olma çalışmaları kapsamında dünyanın gelişen yeni ve güçlü pazar alanı, BRIC ülkelerinden, Rusya, Hindistan ve Çin'e açılımda Avrupa, Kafkasya ve Asya bağlantı noktasında Samsun'u konumlandırmak, ticaret ve lojistik merkezi kent olarak yapılandırmak için çalışmalar sürdürülüyor. Dünyadaki toplam döviz rezervlerinin yüzde 30'dan fazlasını elinde bulunduran ve önümüzdeki 20 yıllık dönemde küresel GSMH paylarının yüzde 20'yi bulacağı tahmin edilen 3 milyara yakın insanın yaşadığı BRIC ülkeleriyle olan ilişkiler de Samsun konumlandırılmaya çalışılacak. Litvanya, Ukrayna ve Belarus tarafından Baltık Denizi ile Karadeniz'i birleştiren kombine demir yolu taşımacılığı sistemi 'Viking Projesi' ise takibe alındı. Ülkenin en verimli ovalarından olan Bafra ve Çarşamba Ovalarında organik ürün ve ihracata yönelik tarımsal üretim gerçekleştirilmesi ve artan kuzey pazar taleplerinin karşılanması tarım hedeflerinde gösterildi.