İdare Mahkemesi'nde iptali talep edilen ÇED kararı için projenin bulunduğu alanda bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Rapor doğrultusunda karar veren mahkeme ÇED gerekli değildir kararının iptaline hükmetmişti. Valilik ilk derece mahkemesini temyiz ederek süreci Danıştay 4. Dairesi'ne taşımıştı.

Saldayi Tehdit Eden Proje IptalAyakkabıyla girilmesi dahi yasaklanması gereken Salda Gölü’nün etrafına bisiklet yolu yapıldı.

Burdur’un Eşeler yaylasında Zontaş Zonguldak Taş Kömürü şirketi tarafından yapılmak istenen kalker ocağına verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararına Isparta 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği ret kararını Danıştay 4. Dairesi onadı.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre karar üçe iki oy çokluğuyla alındı. Danıştay hakimleri, ilk derece mahkemesi tarafından bölgede yaptırılan bilirkişi keşfini hatırlatarak, Eşeler bölgesinde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarıyla, orman fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle Burdur Valiliği'nin temyiz talebini reddettiğini karara bağladı. Kararda ayrıca Salda Gölü’nün de ‘olumsuz’ etkilenebileceği ifade edildi.

Editör: Nermin İstikbal