İtalyan enerji hizmetleri yüklenicisi Saipem, filosunun karbon ayak izini azaltmak amacıyla yurttaş enerji şirketi ve hissedarı Eni ile işbirliği yaptı.

Eni Sustainable Mobility ile Saipem,mutabakat zaptı kapsamında, Akdeniz'deki operasyonlara özel önem vererek sondaj ve inşaat gemilerinde biyoyakıt kullanmaya çalışacak. 

İnşaat ve sondaj için 45 gemiden oluşan küresel bir filoya sahip olan Saipem, biyoyakıt kullanarak emisyonları yılda yaklaşık 550.000 ton CO2e azaltabileceğini, bunun da yıllık emisyonların toplam %60'ına eşit olduğunu belirtti. 

Anlaşma, Saipem'in sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejisinin, Grubun Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının 2035 yılına kadar azaltılmasını ve net emisyonların elde edilmesini kapsayan stratejik planında öngörülen diğer girişimler ve yatırımlarla birlikte uygulanmasının bir parçasını oluşturuyor.

Şirket hedeflerinin, 2050 yılına kadar sıfır emisyon olduğunu belirtti.

Editör: Nermin İstikbal