Sahte Faturaya Takip

Edinilen bilgiye göre, yeni sistemde Türkiye'de naylon fatura düzenleyen, kullanan ve bunlarla ilişkisi olanlar merkezden elektronik ortamda takip edilecek. Tüm mükelleflere dönük sahtecilik kriterleri de oluşturulacak. Bu kriterler, Vergi Karnesi, Kod Sisteminin yerini alacak Grup Sistemi ve KDV iadesi kriterlerini de içinde barındıracak.

Böylece sahte fatura düzenleyenler ile bunları kullanan kişi ve kuruluşlar, çok daha hızlı ve net şekilde tespit edilecek.

Yeni sistemde sahte fatura işlemleri, düzenleyiciden başlayarak, kullanıcılar ve bunlarla ticari ilişkisi olanlara uzanacak şekilde 4'üncü kademeye kadar izlenebilecek.

Uygulama çerçevesinde sahte fatura düzenleyen, kullanan ve bunlarla bağlantısı olan kişi ve kuruluşlar için merkezde bir kütük oluşturulacak. Sahte fatura kütüğü, Türkiye'nin en ücra köşesindeki işlemlerde bile devreye girecek.

Sağlam ve çürüğü sistem ayıklayacak

Yeni sistem, en fazla KDV iadelerinde kullanılacak. Şu anki sistemde KDV iadesi talebinde bulunan bir mükellef için 10-15 gün araştırma yapılıyor. İlgili vergi dairesince yürütülen bu araştırmada, iade talebinde bulunan firmada sahtecilikten şüphe ediliyorsa, ya şüphe duyulan belgeler iade kapsamı dışına çıkartılıyor ya da mükellef doğrudan incelemeye sevkediliyor. Bu şekilde KDV iadesi işlemleri uzun bir süre alıyor.

Yeni uygulamada, vergi iadesi incelemesini ilgili vergi dairesi değil, sistem yapacak. Vergi iadesi taleplerinde, sahteciliğe dönük bir hareket hissedilmesi durumunda, sistem otomatik olarak uyarı verecek. Bu şekilde vergi iadesi talep eden mükellefin eksik ve olumsuz yönleri vergi dairesinin ekranına gelecek. Vergi dairesi, bu mükelleften ya eksikliklerini tamamlamasını isteyecek ya da duruma göre mükellefi doğrudan inceleme elemanlarına sevkedecek.

Böylece daha önce en az 2 hafta, hatta bazı durumlarda haftalarca süren vergi iadesi değerlendirmeleri yeni sistemde 1 gecede tamamlanabilecek. İade de 2-3 gün içerisinde yapılabilecek.

Aynı şekilde gelir ve kurumlar vergisi ile diğer vergisel işlemlerde de sahte fatura kütük bilgilerinden yararlanılacak.

Bu arada, yeni sistemde kısa süre faaliyet gösterip sonra ortadan kaybolan şirketler de yakından izlenebilecek.

Sahtecilikle mücadele ekipleri

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı, sahte faturayla mücadele amacıyla 81 ilde özel ekipler oluşturuyor.
Bu ekipler, bulundukları bölgede sahte fatura düzenleyen ve bu faturaları kullananları yakın izlemeye alacak. Özel ekipler, sistemin uyarı verdiği riskli mükellefler nezdinde de denetim çalışması yürütecek.
Özel ekipler sayesinde sahteciliklere dönük müdahale, işlem bittikten sonra değil, işlem anında yapılacak.

Diğer yandan yeni sistemin faaliyete geçirilmesinden sonra, daha önce KDV iadesi alan ancak durumlarının şüpheli olduğu ortaya çıkan mükellefler de incelemeye tabi tutulacak.

''Sahteciler maliyeden kaçamayacak''


Yeni sistemle ilgili bilgi veren bir Maliye yetkilisi, tüm mükelleflere yönelik bir analiz programını hayata geçireceklerini belirterek, şu açıklamada bulundu:

''Burada 2 yapım programı var. Bunlardan birisi KDV iadesinde kullanılacak. Diğeri ise sahtecilik tespitini gerçekleştirecek. KDV iadelerini, sahtecilik programını da kullanarak yeni sistem yapacak.

Bu sistemde sahtecilik yapan çok kısa sürede tespit edilirken, dürüst mükellefe de 2-3 gün içerisinde KDV iadesi verilecek. Türkiye'de sahteciler artık Maliyeden kaçamayacak. Sadece sahte fatura düzenleyenler değil, bunları kullananlar ve sahte fatura kullananlarla ticari ilişkileri olanlar da yakından takip edilecek.''