1982 BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİNİN 40. YILI nedeniyle, 6 Aralık 2022'de Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesinde "1982 BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ (UNCLOS) ve DENİZDE YASADIŞI GÖÇ" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferans geniş katılımla ve verimli tartışmalarla, yüzyüze ve online olarak gerçekleşti.

Konferansa; Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz ARICA, Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezer ILGIN ve Pîrî Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. h. c. Dr. Bülent SÖZER'in açılış konuşmalarını takiben ilk oturum, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Prof. Selami Kuran Sözleşmenin genel içeriği hakkında bir analiz yaparak, konu hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

prüde konferans

İlk oturumda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 40. yılında Genel Bir Değerlendirme başlığı ile, Sözleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine vurgu yaparak sözleşme hakkında kapsamlı sunum yaptı.

prüde konferans6

Prof. Dr. Sezer Ilgın, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesinde Boğazlar ile ilgili Düzenlemeler ve Türk Boğazlarının Hukuki Durumu hakkında bir konuşma yaptı. 1982 Sözleşmesinin imza tarihi, Dünya İnsan Hakları günü ile de denk geldiği için Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku  Arş. Gör . Şeyma Kuş tarafından 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve İnsan Hakları başlığında bir sunum yapıldı. 

prüde konferans9

Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü'nün oturum başkanlığı yaptığı ikinci oturum deniz yolu ile yapılan düzensiz göç konularına odaklandı ve Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üys. Sevda KESKİN tarafından Deniz Yolu ile Yapılan Düzensiz Göç ve Uluslararası Düzenlemeler konulu bir bildiri sunuldu. Gökhan Aydın ise "Düzensiz Göç Kapsamında Devletlerin Denizde Yetki Kullanımı" başlığı ile uygulamadaki sorunlara değindi.

Son olarak Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Muhammed İsmet Yavuz tarafindan Türk Ceza Kanunu Bağlamında Göçmen Kaçakçılığı başlıklı tebliğ ile konunun Türk Ceza Hukuku bakımından değerlendirilmesi yapıldı.

Hukuk ve denizcilik fakültesi öğrencilerinin dışında, akademisyenlerin, avukatların ve denizcilik sektörü çalışanlarının da ilgi gösterdiği konferansa, Çin Şangay Üniversitesinden Türk akademisyenler de soruları ile katılım sağladı.

prüde konferans0

Editör: Nermin İstikbal