banner246

banner176

banner242

banner191

banner148

banner179

banner248

banner145

EROL ALTUNOĞLU

Bütün Yazıları

EROL ALTUNOĞLU

İşçilerin  işe başlama tarihlerinin bildiriminde yaşanan sorunlar 

İşçilerin  işe başlama tarihlerinin bildiriminde yaşanan sorunlar  1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun;   4 üncü maddesinde,   Kanunun ikinci maddesinde belirtilen tesislerin sorumlu işleticilerin;...
07 Haziran 2017

Vergi Levhası 

Vergi Levhası  Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanunun 82. maddesiyle, Vergi Usul Kanununun (VUK) 5.  maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından...
03 Mayıs 2017

İstihdam Teşviki

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU TARAFINDAN KARŞILANACAK İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI   2017/Şubat ila 2017/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalıların...
19 Nisan 2017

Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Damga Vergisi ve Harç Uygulaması Damga vergisi uygulaması Damga Vergisi Kanununda fonlara yönelik aşağıdaki düzenlemeler bulunmaktadır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun 'IV-Ticari...
25 Mart 2017

İstihdam Teşvikinde Bilinmesi Gerekenler  

İstihdam Teşvikinde Bilinmesi Gerekenler    687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen istihdam teşvikiyle, 1 Şubat 2017 ila 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yeni işe alınan sigortalıların,  -İşe alındıkları tarihten...
20 Mart 2017

e-Deftere Geçen Firmalar

e-Deftere Geçen Firmalar Elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili olarak 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri geçerli bulunmaktadır.   Tebliğde yapılan açıklamalara göre, e-Defter kapsamına giren mükellefler...
08 Aralık 2016

Yurt dışındaki varlıkların değerlemesi  

Yurt dışındaki varlıkların değerlemesi   Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'ye getirildiği veya bildirildiği tarih itibarıyla aşağıdaki değerleme ölçütleri...
01 Aralık 2016

Faaliyet dönemi geçtikten sonra bağımsız denetim yaptırılması  

Faaliyet dönemi geçtikten sonra bağımsız denetim yaptırılması   Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesine göre, 'denetçi, şirketin genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel...
01 Kasım 2016

Yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri hizmet erbabının ücretlerine ilişkin indirim uygulaması

Yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri hizmet erbabının ücretlerine ilişkin indirim uygulaması   193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin...
04 Ekim 2016

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası uygulaması

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası uygulaması 2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara, ilave ve tadiller dahil bina...
29 Eylül 2016

Çek Sayfasına Kare Kod Uygulaması

Çek Sayfasına Kare Kod Uygulaması   6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 780. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine...
31 Ağustos 2016

Vergi Affı

Vergi affı   Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gümrük vergileri, SGK ve belediye alacaklarını yeniden yapılandıran yasa tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre;   Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme...
04 Ağustos 2016

Vergi barışını öngören yasa tasarısı

 Vergi barışını öngören yasanın  Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başladı.  Geçmiş beş yıla ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflere bu dönemler için vergi incelemesi yapılmayacak. Matrahını, ...
27 Temmuz 2016

OHAL sürecinde işçi çıkarmak yasak mı?  

OHAL sürecinde işçi çıkarmak yasak mı?     Soru : Sayın okurumuz OHAL sürecinde işyerinizde çalıştırdığınız işçilerinden bir kısmının çıkarılmasını engelleyen bir yasal düzenlemenin olup, olmadığı...
25 Temmuz 2016

Derneğin valilik tarafından kapatılması

Derneğin valilik tarafından kapatılması Soru : Tüzel kişilik kazanmış bir dernek hakkında valilik tarafından derneğin kapatılması için cumhuriyet savcılığına başvuruda bulunulmuştur. Dernek, ilk genel kurul toplantısını henüz yapmamıştır....
12 Temmuz 2016

Serbest meslek makbuzu ve gelir vergisi tevkifatı

Mahkeme kararında ücretli avukatın adının yer alması durumunda serbest meslek makbuzu ve gelir vergisi tevkifatı Sayın okurumuz; Dava sonucu kurumunuz aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerine ilişkin mahkeme kararında belirtilen avukatın,...
15 Haziran 2016

İş Yasasına göre hafta tatili

İş Yasasına göre hafta tatili Bir hafta olağan biçimde çalışıp yorulan kimsenin hafta sonunda dinlenmesi onun insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış düzeyine erişmesi için bugünkü uygarlık dünyasında vazgeçilmez bir koşul sayılmaktadır....
27 Nisan 2016

Uluslararası taşımacılık faaliyetinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi

Sayın okurumuz; merkezi Türkmenistan'da bulunan şirketinizin uluslararası taşımacılık işleriyle faaliyet gösteren Türkiye şubesinin söz konusu faaliyetinden elde ettiği kazançların vergilendirilmesi ve Türkmenistan'da bulunan merkezin...
13 Nisan 2016

Bir Odası İşyeri Olarak Kullanılan Meskenin Emlak Vergisi

Bir odası işyeri olarak kullanılan meskenin emlak vergisi Sayın okurumuz ailenizin eskiden beri oturduğu dairenin emlak vergisinin konut olarak ödendiği, emekli psikolog olan kızınızın meskeninizin 30 m²'lik kısmını danışmanlık hizmeti...
11 Nisan 2016

Apartman yöneticisinin ücretinin vergilendirilmesi

Apartman yöneticisinin ücretinin vergilendirilmesi   Kat maliki olarak oturulan apartmanda, apartman yöneticisi olan kişinin almış olduğu ücretin gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği, işletme ve karar defterinin nizamı ve apartman yöneticisinin...
23 Haziran 2014

Kısmi süreli çalışılan hizmetlerin çakışması

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar, tam süreli çalışmakla birlikte ay içinde puantaj kaydı tutularak kısmı hizmet bildirilen ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların aynı anda (a) bendine tabi sigortalılık hallerinin bulunması...
30 Mart 2014

Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu

01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların...
01 Haziran 2013

Yurt Dışı Ticari Kazancın Vergilendirilmesi

Sevgili okurumuz;Tekstil ürünleri imalatı ve ihracatı işiyle iştigal eden firmanızın yurt dışı pazar ve müşteri bulma faaliyetleri nedeniyle yurtdışında yerleşik Türkiye'de şubesi veya temsilcisi bulunmayan firmalardan yurt dışında...
08 Nisan 2013

Atatürk ve İngiliz Amiral

Atatürk'ün başyaveri Salih Bozok anlatıyor :Başkumandan, düşmandan kurtardığı İzmir'de geçireceği ilk geceyi yaşıyordu.Mustafa Kemal Pasa İzmir'de ilk gecesini çalışarak geçirdi.Zengin bir sofra hazırlandığı halde ufak...
04 Mart 2013

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğü

30 Haziran 2012 tarihinde RG'de yayınlann 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlük maddesi gereği;- Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden...
18 Ocak 2013

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

İş güvenliği uzmanları, rehberlik ve danışmanlık, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi ve eğitim, bilgilendirme ve kayıt gibi görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:Rehberlik ve danışmanlık;İşyerinde yapılacak değişikliklerle...
06 Ocak 2013

2013 yılında tasdiklenecek defterler

2013 yılında tasdiklenecek defterlerÖteden beri tasdik ettirdiğimiz ve bitene kadar kullanmaya devam ettiğimiz Karar Defterinin adı Yönetim Kurulu Karar Defteri olarak değişmiştir. Yönetim Kurulu Karar Defterinin açılış ve kapanış tasdiki...
06 Aralık 2012

Atatürk ve Abdülhalim Efendi

Atatürk ve Abdülhalim EfendiAtatürk'ün Yaveri Muzaffer Kılıç anlatıyor;Bir gün Atatürk'le beraber Abidinpaşa'dan gelip Samanpazarı yoluyla Ulus'a geçiyorduk.O zamanlar Samanpazarı'nda bulunan üç beş dükkandan birisi...
28 Ekim 2012

Muhasebe defterlerinin kaybolması

Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve işletmeye devam eden halefleri defterleri son kayıt tarihinden ve saklanması mecburi olan diğer hesap ve kağıtları tarihlerinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar.Hakiki şahıs olan...
31 Ağustos 2012

Türk Toprak Bilim Adamının Başarısı

Avrupa Toprak Bilimi Dernekleri Federasyonu'nun İtalya'nın Bari şehrinde 2-6 Haziran 2012 günlerinde, 2000'in üzerinde delegenin katılmasıyla, 4üncü Kongresini tamamlandı.Dört yılda bir yapılan bu Kongreye, ZED Etkinlik Yönetimi...
14 Temmuz 2012

ROGER GARAUDY

Türkiye'de ve bütün dünyada tanınan ünlü Fransız, Müslüman düşünür Roger Garaudy (Roje Garodi), Paris'te 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eserleri kırkı aşkın dile çevrilen Roger Garaudy (Roje Garodi), geride 0 kadar eser...
15 Haziran 2012

Yeni Çek Kanunu Neler Getiriyor?

Kanuna göre karşılıksız çek kesenlere  hapis cezası verilmeyecek.  Kanuni ibraz süresi içinde, karşılıksız çek veren kişi hakkında uygulanan adli nitelikteki yaptırım, idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürülecek. Buna göre, mevcut...
08 Mayıs 2012

Dolandırılma halinde vergilendirme

Değerli Okurumuz;  Dolandırıcılık olayı sonucunda tahsil imkanı kalmayan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı sormaktasınız.Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;...
01 Nisan 2012

Gemi firmaları yeni TTK' ya nasıl hazırlanacak

31.01.2012 tarihine kadar; -  Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tasdik ettirilmeli.30.06.2012 tarihine kadar; -  Birden fazla firması olan grup şirketleri, organizasyon yapılarını değiştirmeli,...
25 Ocak 2012

Kar dağıtım stopajı

Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karlarının vergilendirilmesi konusunda sorunlar yaşanmaktadır.Kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum...
30 Eylül 2011

Yurtdışı inşaat işlerinde vergilendirme

            Sevgili okurumuz;                 Yurtdışında inşa edilen bir elektrik santralinde kullanılacak borulama sistemlerinin montajının kurumunuzca yapılmasının planlandığı, söz konusu proje kapsamında yurtdışında...
01 Ağustos 2011

SGK primlerimizi her ay ödeyemezsek...

Soru :SGK primlerimizi her ay ödeyemezsek, 6111 sayılı kanuna göre yaptığımız taksitlendirme bozulur mu?Cevap :6111 sayılı yasa ile; 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin sigorta primi …vb. borçlar yapılandırılmış ve yapılandırma başvuru...
29 Haziran 2011

"Mara Despina"

"Delikanlım, işaret aldığın gün atandanYürüyeceksin, millet yürüyecek arkandanSana selâm getirdim, Ulubatlı Hasan´danSen ki burçlara bayrak olacak kumaştansınFatih´in İstanbul´u fethettiği yaştasın."Arif Nihat Asya Türk gençlerine...
12 Nisan 2011

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Kapsama giren alacaklar• Vergiler ve vergi cezaları• Gümrük vergileri ve idari para cezaları• Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları• İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları• Belediyelerin vergi,...
21 Kasım 2010

En büyük ikinci asma köprü

Cumhuriyet tarihinin, yap-işlet-devret modeliyle bir seferde yapılan en büyük projesi olarak tarihe geçecek olan projede, Nurol-Özaltın-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu'nun 22 yıl 4 ay yapım ve işletme süresi teklifi uygun bulunarak sözleşme...
30 Ekim 2010

Köylü ve bürokrat

Orta kademeden bir bürokrat Kırşehir´den Mucur´a doğru gidiyormuş.  Yolda bir köye yaklaşırken, bataklık kenarında mola vermiş, nasıl olmuşsa ayağı kayıp bataklığa düşmüş. "İmdat" diye bağırmış. "Boğuluyorum. Kurtarın beni!"...
28 Eylül 2010

Vefa Lisesi Muallimi Ahmet Rıfkı...

Yıl 1915.. Çanakkale‘de kızılca kıyametin koptuğu günler..Aylardan Mayıs..Vefa Lisesi Fransızca Muallimi Ahmet Rıfkı her günkü gibi mektepten içeri girer..Koridorlarda sessizlik hakimdir.. İlk dersi birinci sınıfadır ve aynı suskunluk...
14 Temmuz 2010

Daimi gemi temsilciliklerinde vergilendirme

Sevgili Okurumuz; Yurtdışında kayıtlı ve yabancı bayraklı gemilerin bağlı bulunduğu firmaların Türkiye'deki daimi temsilciliğini üstlenerek bu gemilerin işletmesini yapacağınızı, bu gemilerle zaman zaman veya sürekli olarak Türk...
29 Haziran 2010

Derneklerin kermes faaliyetleri

Derneklerin kermes faaliyetleriKermes, bir derneğe, bir çalışmaya yardım sağlamak amacıyla genellikle açık havada satış yapılarak gelir sağlanan toplantıları ifade etmektedir. Kermeslerin genel düzenleme amacı gelir sağlamak veya yardım...
12 Haziran 2010

Postalar halinde işçi çalıştırılması

Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta...
24 Mayıs 2010

Arsa satışında vergi

Değerli okurumuz;Faktoring işi ile uğraştığınızı, şirketinizin aktifinde kayıtlı gayrimenkulün satışın da Katma Değer Vergisi mi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi´ne mi tabi olduğu ve matrahın ne şekilde hesaplanacağı hususunda...
09 Mayıs 2010

Atatürk’ün vatan toprağına bakışı

Stalin, Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde verdiği demecinde;"Herkes bilsin ki, Rus Milleti Boğazlarla, Ardahan'ı ele geçirmekten asla vazgeçmeyecektir. Çok yakın bir zamanda bu davalarımızı halletmiş olacağımızı şimdiden müjdeliyorum....
02 Nisan 2010

Siyasi büyüklük sıralamasında Atatürk

ABD´de bulunan Kentucky Üniversitesi´nden Prof. Dr. Arnold Ludwig tarafından kaleme alınan kitapta, Atatürk, gelmiş geçmiş tüm devlet adamları arasında yapılan "siyasi büyüklük sıralamasında" birinci olarak tanımlanıyor.Ludwig´in kaleme...
21 Mart 2010

Birden Fazla Maaşın Vergilendirilmesi

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi Birden fazla işverenden ücret alan ve birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı  aşmayan...
08 Mart 2010

Vermeyince mabut, ne yapsın Sultan Mahmut

II. Mahmut, sivil gezdiği bir ramazan gününde, Üsküdar´da bir kunduracının, boş örse çekiç vurarak her hamlede "Tıkandı da tıkandı" dediğine şahit olmuş. Merakla içeri girip bunun sebebini sormuş.Adamcağız anlatmış: - Bir gece rüyamda...
17 Şubat 2010

Gönülden bağlı bir Müslüman, Atatürk...

Din karşıtı ideolojilerini aleni savunmalarıyla tanıdığımız malum çevreler, şimdilerde  geçmişte çirkin sözlerle eleştirdikleri büyük Atatürk´ü dinsizmiş gibi göstermekteler.   Hatta bu çirkinliklerine kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri´ni...
06 Şubat 2010

Türk milleti büyük ve asil bir millettir...

Ali Fuat Cebesoy, "Sınıf Arkadaşım Atatürk" isimli yapıtında büyük Atatürk´ün başından geçen bir olayı şöyle anlattığını yazıyor: "Bir gün Makedonyalı yüzbaşı, Kıt´a çavuşlarından birini bölük kumandanlığı odasına çağırdı....
31 Ocak 2010

Yiğit Bulut ve Atatürkçülük

Ekonomi haberleri ve yorumları ile tanıdığımız Yiğit Bulut´un geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısını okudum.Yazısında, "küreselleşen dünyada, eriyen Türkiye"  isteyenlere karşı verdiği mücadeleden rahatsızlık duyan çevrelerin,...
25 Ocak 2010

Atatürk Sözde Ermeni Soykırımını Çürütmüştü

Ermenileri Türk toplumundan koparmayı hedefleyen, yalanlarla dolu, kötü niyetli politikaların, propagandaların ürünü olan sözde Ermeni soykırımı iddialarının cevaplanmasına katkı sağlamak için 7 Mart 1920´de Mustafa Kemal Atatürk'ün,...
22 Ocak 2010

Tükürdük atalar kıblegâhına...

Çoğunluğu mason olan, ikisi Ermeni, biri Arnavut, diğerinin de hangi milletten olduğu açıkça bilinmeyen dört kişi tarafından tahttan indirilen, aldığı tedbirlerle devletin varlığı ve geleceği için önemli çalışmaları bulunan, bu nedenle...
20 Ocak 2010

Kulüplerin çay ocaklarında vergilendirme

Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyetine alınmış, dernek ve vakıflar tüzel kişilikleri itibariyle mükellefiyet dışında tutulmuştur. Dernek ve vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye...
18 Ocak 2010

Askerlik borçlanma priminin indirimi

Askerlik borçlanmasına ait ödenen SSk Priminin,  ücretlinin gayrisafi ücretinin vergilendirilmesinde gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi talep etmektesiniz.Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine...
16 Ocak 2010

İş ortaklıklarının vergilendirilmesi

 İş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefidir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla...
13 Ocak 2010

Ortağa Ait Aracın Firmaya Kiralanması

Sayın Okurumuz;Lokantacılık faaliyetinden dolayı ortaklık olarak faaliyet göstermekte olduğunuzu, ortaklarınızdan birine ait olan aracı, ortaklık adına kiralayarak işyerinizde kullanmak istediğinizi belirtilerek, ortaklığın ve ortakların...
11 Ocak 2010

Vergi Borcuna Teminat

Değerli Okurumuz;Vergi ve diğer borçlarınız için tecil talebinde bulunacağınızdan, vergi borçlarınıza karşılık grup şirketinize ait iş makinesi ile taşıtların teminat olarak gösterilip gösterilemeyeceği dair bilgi talep etmektesiniz.Vergi...
07 Ocak 2010

AŞ Hisselerinin Satışı

Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir.Ortaklık haklarının veya hisselerinin satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası,...
05 Ocak 2010

Tek meskende vergi...

Değerli okurumuz;Hiçbir gelirinizin olmadığı ve tek meskene sahip bulunduğunuzu, Emlak Vergisi için ne tür ödemede bulunacağınız konusunda bilgi talep etmektesiniz...Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar...
02 Ocak 2010

Tankerlerin tamirinde KDV müstesnası

Değerli okurumuz; Firmanıza ait tankerin yük boşaltma pompaları için basınçlı yağ ve hava boruları, kumanda kolları ve ara bağlantı elemanlarına ilişkin, bazı parçaların değiştirilmesini de içeren tamir bakım ve onarım hizmeti alınması...
31 Aralık 2009

Yakıt alım defteri

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı...
29 Aralık 2009

İade malda KDV

Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin çeşitli nedenlerle geri verilerek bedelinin alınması veya başka bir mal veya hizmet ile değiştirilmesinin "Katma Değer Vergisi" karşısındaki durumu hakkında tereddütler yaşanmaktadır."Tüketicinin...
26 Aralık 2009

Mirasın reddi halinde vergi borcu

 Limited şirketlerde ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz.Ortakların sayısı sonradan bire iner veya şirketin zaruri organlarından biri mevcut olmazsa münasip bir müddet içinde bu eksiklikler tamamlanmadığı taktirde ortaklardan...
25 Aralık 2009

Gemilerin onarımında KDV

İstisna kapsamına deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçlarının girdiği, bu araçların aksam ve parçaları için istisna uygulanmayacağı ancak, araçlarda hareket ettirici rol oynayan ana...
23 Aralık 2009

Gemilerin yabancılara satışında KDV

Gemilerin icra yolu ile yapılacak açık artırmasına, Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin iştirakinde ve yapılacak açık artırma sonucunda ihalenin yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere yapılmasında katma...
23 Aralık 2009

Gemilerin yabancılara satışında KDV

Gemilerin icra yolu ile yapılacak açık artırmasına, Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin iştirakinde ve yapılacak açık artırma sonucunda ihalenin yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere yapılmasında katma...
21 Aralık 2009

Yanmış gemilerin satışında KDV

Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde  işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan  deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının...
20 Aralık 2009

Gemilerde Vergilendirme

Uluslararası Gemi Sicili´ne kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi´ne tabi değildir.Gelir ve Kurumlar Vergisi´nden istisna edilen bu kazançlar vergi tevkifatına da tabi tutulmayacaktır.Ancak,...
19 Aralık 2009
banner255
2
parçalı bulutlu
banner102
banner85
Günün Karikatürü Tümü