Küresel Denizcilik Forumu tarafından desteklenen ve şeffaflık yoluyla uluslararası denizciliğin karbondan arındırılmasını amaçlayan bir girişim olan Poseidon Deniz Sigortası İlkeleri, ikinci yıllık açıklama raporunu yayınladı.

Rapor, denizcilik sektörü için önemli olayların damgasını vurduğu dönüştürücü bir yılın ortasında geldi: IMO'nun Temmuz ayında MEPC 80'de revize edilmiş sera gazı (GHG) stratejisini benimsemesi ve trafik sıkışıklığı, personel sıkıntısı, enflasyon ve Rusya'nın küresel yaptırımlarıyla bağlantılı devam eden zorluklar. 

İkinci yıl için imzacılar, 2018 IMO ve Paris Anlaşması hedeflerine göre oluşturulan %50 ve %100 CO2 azaltım yörüngelerine dayalı iki iklim uyumu puanı sundular. 2018 IMO Başlangıç ​​Sera Gazı stratejisinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi %50 CO2 azaltım yörüngesi, 2008'e kıyasla 2050 yılına kadar mutlak CO2 emisyonlarında minimum %50 azalma hedefi belirliyor.

10 deniz sigortacısı imzacısının puanlarını ve dokuz ülkeyi kapsayan dokuz üye üyenin devam eden desteğini inceleyen ikinci yıllık rapor, girişimin yolculuğunun kapsamlı bir açıklaması olarak hizmet veriyor. Rapor aynı zamanda  her iki sigorta şirketinin de IMO ve Paris Anlaşması iklim hedeflerine uyum sağlama yönünde devam eden ilerlemesine ışık tutuyor.  Daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulmasına rağmen, iki imzacının IMO'nun hedefinin +%5'i dahilindeki puanları sergilediği ve hem ilerlemeyi hem de zorlukları ayrıntılarıyla anlattığı olumlu sinyaller var.

Rus Kargo Gemisi Kırım'a İkmal Yapan Tren Köprüsüne Çarptı Rus Kargo Gemisi Kırım'a İkmal Yapan Tren Köprüsüne Çarptı

Poseidon Deniz Sigortası İlkeleri Başkanı Patrizia Kern-Ferretti; "Küresel denizcilik sektörünün karbonsuzlaştırılmasını ilerletmeye ve şeffaflığı artırmaya odaklanarak, sürekli öğrenmeyi ve ilerlemeyi teşvik etmeye kendimizi adadık."dedi.

Frédéric Denèfle'e göre karbondan arındırma, denizcilik sigortacılarını üç temel açıdan zorlayacak:

  • Birincisi, yeni tahrik teknolojilerinden kaynaklanan yeni risklerin anlaşılması ve sigortalanması gerekliliği;
  • İkincisi, lityum iyon piller gibi yeni tip “temiz” kargoların deniz yoluyla daha fazla sayıda taşınacağının ve bunun farklı riskler içerdiğinin farkına varmak;
  • Üçüncüsü, giderek daha değişken hale gelen hava olaylarının riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için yeterli koruma sağlamak.POSEIDON1

Karbondan arındırma yörüngeleri
Deniz Sigortası yörüngelerine ilişkin Poseidon İlkeleri, iki iklim hedefini temsil ediyor ve her imzacının portföyünün ilgili hedefi ne ölçüde karşıladığını ölçmek için kullanılıyor . İki yörünge aşağıdaki gibidir:

  • %50 CO2 azaltım gidişatı, uluslararası denizcilikten kaynaklanan sera gazı emisyonlarının mümkün olan en kısa sürede zirveye ulaşması ve 2050 yılına kadar 2008'e kıyasla en az %50 oranında azaltılması yönündeki 2018 IMO sera gazı hedefi16 ile tutarlıdır.
  • %100 CO2 azaltım gidişatı, Paris Anlaşması'nın hedefleriyle tutarlı olma, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğü sağlama ve küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2°C'nin çok altında, tercihen 1,5°C ile sınırlandırma hedefini desteklemektedir .
  • POSEIDON2İkinci Yıllık Açıklama Raporu için on imza sahibi H&M portföylerinin iklim uyumluluğunu kamuya açıkladı. Bu geçen seneye göre iki imza daha fazla. Ek olarak, dokuz bağlı üye, Poseidon Deniz Sigortası İlkeleri hakkında genel farkındalık ve anlayış sağlamak için müşterilerle görüşmelerde bulunurken, girişimi ve imzacıları desteklemeye devam etti.
Editör: Nermin İstikbal