Kişisel verilerin korunması, bu verilere erişimin ve ihtiyacın her geçen gün artması karşısında, giderek daha önemli hale gelmektedir. 

Kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken ilkeler, ilgili kişinin kişisel verisi üzerindeki hakları ve kişisel veri ihlali halinde veri sorumlularının karşılaşacağı yaptırımlar, kişisel veri işleme faaliyetlerinin uluslararası boyutta gerçekleştirilmesi halinde geçerli olacak kurallar, ülkemizde ve dünyada gerek hukukçuların gerekse farklı disiplinlerden araştırmacı ve uygulamacıların yoğun ilgi duyduğu hususlardır. 

Bu kapsamda Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde düzenli olarak gerçekleştirilen bilimsel etkinlik programları kapsamında bu ay, Arş. Gör. Onur Doğan YÖRÜK tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerinin Avrupa Birliği Düzenlemeleri ile Karşılaştırılması” konulu bir bilimsel etkinlik düzenlenecektir. 

Etkinlikte, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile Türk hukukunda oluşturulan veri koruma hukuku çerçevesi, Avrupa Birliğinin konuya ilişkin mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek, iki sistemin benzer ve farklı yönleri tartışılacak ve Avrupa Birliği mevzuatı hükümlerinin Türk gerçek ve tüzel kişiler yönünden uygulanabilirliği üzerinde durulacaktır. Etkinlik, 25 Mayıs Cuma günü saat 13.00’te, Pîrî Reis Üniversitesi Tuzla Deniz Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olup, etkinliğe ayrıca online katılım imkânı da mevcuttur.

Editör: Fulya Tekin