Piri Reis Üniversitesinde "Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Sempozyumu

Piri Reis Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 'Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerilerini' konulu bir sempozyum düzenlendi. 

11 Mayıs tarihinde İstanbul Yelken Kulübünde düzenlenen etkinliğe akademisyenlerden, avukatlardan ve sektörden katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 

Düzenlenen etkinlik, Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz ARICA’nın açılış konuşması ile başlamıştır. Prof. Dr. ARICA konuşmasında, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Atatürk’ün de desteğiyle başlayan yelken sporunun, amatör denizciliğin ve deniz turizmi hakkında bilgi vermiş ve bu alanlarda uygulamada karşılaşılan hukuki sorunların bu sempozyumda ele alınmasının önemini vurgulamıştır. 

Daha sonra Galatasaray Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ercüment Erdem’in oturum başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda "Bağlama Kütüğü ve Yat Sigortası Sözleşmeleri" konularında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle Pîrî Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. h.c. Dr. Bülent SÖZER tarafından bağlama kütüğünün hukuki niteliğine ilişkin değerlendirilmeler yapılmış, özellikle bağlama kütüğünün “sicil” nitelik ve değerine sahip olmadığı hususu vurgulanmıştır. 

Müteakiben Pîrî Reis Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. A. Samim ÜNAN ve Dr. Öğr. Üyesi Melisa KONFİDAN tarafından Enstitü yat klozları ve yat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulamadaki sorunlar ortaya koyulmuş ve çözüm önerileri sunulmuş; Recep Tayyip Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Çağla PARTAL tarafından Enstitü klozlarının 5. maddesinde yer alan sürat yükümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Devamla öncelikle Pîrî Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. h.c. Dr. Bülent SÖZER’in oturum başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise, “Tekne Sahiplerinin Uygulamada Karşılaştığı Çeşitli Sorunlar” ele alınmıştır. İlk olarak Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selçuk ÖZGENÇ tarafından yat ve tekne satışlarından alınan katma değer vergisi oranı 1 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere %1'den %18'e yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararına ilişkin değerlendirme yapılmış ve ilgili kararın verginin yasallığı ilkesine uygunluğu tartışılmıştır. Ardından Pîrî Reis Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fevzi TOPSOY tarafından 18 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik” ışığında özel teknelerin ticari amaçla kullanılması yasağı ortaya koyularak özellikle bu yasağın ihlalinin hukuki sonuçları değerlendirilmiştir. Bu oturumda son olarak İstanbul Barosu avukatlarından Av. Halil Emre GÜRLER tarafından marinalarda yatlardan kaynaklı çevre kirliliğine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile mavi kart sistemi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

Öğleden sonra Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezer ILGIN’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda “Tekne Bağlama Sözleşmeleri” ele alınmıştır. Bu oturumda öncelikle Pîrî Reis Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyda SÜRAL EFEÇINAR, marinalar tarafından belirlenen bağlama ücretlerine ilişkin sorunları ele almış, marinalar tarafından belirlenen yüksek ücretlere karşı özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çözüm önerileri sunulmuştur; ardından İstanbul Barosu avukatlarından Av. Zeynep TUNCER tarafından marina işletmelerinin yatlara uyguladıkları kullanım bedellerini benzer zamanlarda ve benzer oranlarda artırmalarının rekabet hukuku bağlamında değerlendirilerek bu tür davranışların uyumlu eylem olarak nitelendirilmesinin hukuki sonuçları ortaya koyulmuştur; devamında Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Nihal BARAÇ EVCİ tarafından işletme konusu marina işletmeciliği olan şirketlere yabancı para üzerinden nakdi sermaye taahhüt edilip edilemeyeceği ve bu şirketlerin yabancı para üzerinden sözleşme akdedip akdedemeyecekleri konusu incelenmiştir. 

Müteakiben Pîrî Reis Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Başak BAŞOĞLU KAPANCI tarafından tekne bağlama sözleşmelerinde taraf ve konu değişikliğinin uygulamada yarattığı sorunlar ortaya koyulmuş, bu sorunların çözümünün büyük oranda taraf iradesine bağlı olmasının yeterli korumayı sağlamadığı vurgulanmıştır. Bu oturumda son olarak Pîrî Reis Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan YAĞCI tarafından tekne bağlama sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda hangi mahkemenin görevli olacağı sorusu tartışılmıştır. 

Pîrî Reis Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Samim ÜNAN’ın oturum başkanlığında gerçekleşen sempozyumun son oturumunda ise “Marina ve Yat İşletmeciliğine İlişkin Çeşitli Sorunlar” ele alınmıştır. Bu oturumda ilk olarak TED Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL, yat kiralama sözleşmelerinin hukuki niteliğini farklı türdeki yatlar bakımından ele alarak uygulanacak yasal düzenlemeleri sunmuş; Ankara Barosu avukatlarından Av. Nida KARABACAK, marina işletmeciliğinden kaynaklı rekabet hukuku sorunlarını ortaya koymuş;  ardından Pîrî Reis Üniversitesi araştırma görevlilerinden Nuh Celal GÜNAY, mürettebatlı yat kiralama sözleşmelerini incelenmiştir. Bu oturumda son olarak Pîrî Reis Üniversitesi araştırma görevlilerinden Nil İrem SARAY, finansal kiralama sözleşmelerine konu yatlar üzerinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz uygulamasını özellikle deniz alacakları bakımından ele almıştır. 

WhatsApp Image 2023-05-22 at 18.09.41

WhatsApp Image 2023-05-22 at 18.08.43

WhatsApp Image 2023-05-22 at 18.08.43 (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 18.08.42

Editör: Fulya Tekin