PAÜ’de nano teknoloji

Pamukkale Üniversitesi, buzdolabında kullanılacak, verimi artırıp enerji sarfiyatını düşürecek Nano teknoloji üzerinde çalışıyor.   
 
Bilimsel araştırmalarla adını uluslararası alanda da duyurmaya başlayan Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri, dünyayı değiştirecek bir buluşla ilgili olarak uluslar arası bir projede çalışmalarını sürdürüyor.

Texas A&M Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Çağın’ın bir süredir yürüttüğü piezoelektrik malzemelerin ürettiği mekanik enerjiden elektrik enerjisine dönüştürülebilen sistemler olarak nitelenen bilimsel projesinin paralelinde enerji dönüştürme sistemleri üzerine Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri çalışıyor. 

VERİM ARTACAK, SARFİYAT DÜŞECEK

Dünyayı değiştirecek bu projede, manyetik şekil hafıza sistemlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalarla yer alan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Sevgi Özdemir Kart konuya ilişkin şunları söyledi;

“Proje kapsamında enerji dönüşümleri üzerinde çalışıyoruz. Şekil hafızalı alaşım sistemine manyetik alan uygulandığında mekanik enerji ortaya çıkmakta ve bu enerji istenilen enerjiye dönüştürülebilmektedir. Uygulama alanlarından birisi manyetik soğutma olan bu sistem geleceğin buzdolaplarında kullanılacak. Manyetik bazlı çalışan buzdolabı yapıldığında daha verimli soğutma işlemi gerçekleşecek, enerji sarfiyatı azalacak, daha ucuz enerji üretimi gerçekleşecek. Ayrıca bu malzemeler sensör ve yönlendiricilerde kullanılmaktadır.’

KULLANIM ALANI GENİŞ

Prof. Dr. Tahir Çağın ile çalışmalarını yürüten Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Kart da çalışmalarını şöyle anlattı;

“Nano parçacıklardan hareketle fonksiyonel malzeme üretilmesi üzerine çalışıyorum. Bu üretilecek malzemeler normal alışılmış malzemelere göre daha üstün mekanik özelliklere sahip. Bu konudaki çalışmalarım devam ediyor. Diğer bir çalışmam ise metal ve metal alaşımlarında gerilim-korrozyon nedeniyle çatlama, kırılma gibi olguların araştırılması üzerine. Bu çalışma ile hedeflenen, yer altı şebekelerinde su, gaz naklinde kullanılan borularda, gemi gövdelerinde, arabalarda ve uçaklarda kullanılan metalin bu çatlamalar nedeni ile zaafa uğramasının önüne geçmek, maddi ve manevi zararları azaltmaktır.”

BAŞKA ALANDA DA ÇALIŞMA

Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü çalışma grubu çinko-kalay oksitleri/sulfitleri gibi malzemelerin birçok uygulama alanı olan nanokristallerini diğer bir çalışma konusu olarak da inceliyor. Bilimsel ekip Yard. Doç. Dr. Mestan Kalay, Yard. Doç. Dr. İzzet Kara, Doktora Öğrencileri Cengiz Soykan ve Araştırma Görevlisi İsa Erdem’den oluşuyor.

İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Prof. Dr. Çağın’ın öğretim üyeliğini yaptığı Texas A&M Üniversitesi’nin öncülük ettiği enerji malzemelerini odak konu belirlemiş bir Uluslararası Malzeme Enstitüsü kurması üzerine ABD-NSF’e verilen proje önerisinde Prof. Dr. Tahir Çağın ve Yard. Doç. Dr. Sevgi Özdemir Kart Manyetik Malzemeler alanında işbirliğini sürdürecek. Öte yandan Pamukkale Üniversitesi’nin yanı sıra Anadolu Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi de projenin Türkiye ayağında yer alan diğer üniversiteler olarak çalışmalarını sürdürüyor.(KAYNAK: Denizli Gazetesi)