Pasaportta Büyük İndirim!

Bakanlar Kurulunun pasaportlardan alınacak harc ve bedellerle ilgili kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.        

Buna göre, Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil 6 aya kadar olan pasaport harcı 126,05 liradan 65 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 180,15 liradan 95 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 304 liradan 155 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 424 liradan 220 liraya, 3 yıldan fazla süreli olan pasaport harcı da 616 liradan 310 liraya düşürüldü.        

Maliye Bakanlığının, ''Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği'' ile ''Harçlar Kanunu Genel Tebliği'' de Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. 

210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Pasaportların bedelleri, dünden itibaren geçerli olmak üzere 50 lira olarak belirlendi.  Pasaport Harçlarının hesaplanmasında da değişikliğe gidildi.        

Yeni düzenlemeye göre Konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan pasaport harç tutarlarının hesaplanmasına esas olacak emsal sayının yeniden tespit edildi.        

Konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasında esas teşkil edecek emsal sayılarda pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve yabancılara çalışma izin belgesi harçlarını düzenleyen 6 sayılı liste için 0,40 olarak uygulanan emsal sayı, bugünden itibaren 0,75 olarak belirlendi.