OTS Zorunluluğu 15 Metreye Çıktı

Dünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ'le Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) Bulundurma zorunluluğu 1 Ocak 2010'a ertelenirken yatlar için boy 10 metreden 15 metreye çıktı.

Resmi Gazete'nin 11 Eylül 2007 SALI tarih ve 26640 Sayılı nüshasında yayınlanan  tebliğ şöyle:

 

OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ (AIS) KLAS-B CS CİHAZININ GEMİLERE DONATILMASINA VE ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

 "MADDE 6–(2) Aşağıdaki gemiler 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır;

a) Özel tekneler hariç, sefer bölgesine bakılmaksızın; 15 metreden büyük tüm ticaret gemileri, 15 metreden büyük yat işletme belgesi alarak faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatlar ve 15 metreden büyük balıkçı gemileri,

b) Askerî gemiler hariç, boyuna bakılmaksızın; kılavuz, römorkör, acente gemileri, tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler ve arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler, 

c) Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalında çalışan gemiler ile denizde çalışan açık güverteli sandal tipi yolcu motorları hariç olmak üzere sefer bölgesine bakılmaksızın 12’den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri”