ULUSAL AIS KLAS-B CS CİHAZI UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak amacıyla gemi ve deniz araçlarında kullanılacak olan AIS Klas-B CS cihazının hangi tip ve boydaki gemilere takılacağına ve konu cihazın sağlaması gereken özelliklere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ 11.09.2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Tebliğ kapsamında, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren başta İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde çalışan; 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri, arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler, tehlikeli yük taşıyan gemiler, kılavuz, römorkör, acente gemileri, tam boyu 10 metre ve üzeri ticarî yatlar ile diğer tüm ticaret gemileri ve SOLAS kapsamına giren uluslararası sefer yapmayan 500 GT ve üzeri tüm yük gemileri AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmaya başlanmıştır.

Bu süreç içerisinde, gerek İMEAK DTO'nun yazılı uzatma talebi gerekse denizcilik sektöründeki diğer firmaların talepleri değerlendirilmiş, konu Tebliğ’in II. (İkinci) bölümünün 6 ncı maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları birleştirilerek tek bir fıkra altında aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 6–(2) Aşağıdaki gemiler 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır;

  1. Özel tekneler hariç, sefer bölgesine bakılmaksızın; 15 metreden büyük tüm ticaret gemileri, 15 metreden büyük yat işletme belgesi alarak faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatlar ve 15 metreden büyük balıkçı gemileri,
  2. Askerî gemiler hariç, boyuna bakılmaksızın; kılavuz, römorkör, acente gemileri, tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler ve arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler, 
  3. Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalında çalışan gemiler ile denizde çalışan açık güverteli sandal tipi yolcu motorları hariç olmak üzere sefer bölgesine bakılmaksızın 12’den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri

NOT: Denizcilik Müsteşarlığından yapılan açıklamada "Ulusal Ais Klas-B CS Cihazı uygulama Tebliği Değişikliği" çalışması devam etmektedir. Resmi Gazetede yayınlandığında konuyla ilgili tekrar duyuru yapılacaktır." denildi.