Kanada, Ontario Tech Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte kullanılacak küçük ölçekli bir nükleer reaktörün, denizcilik endüstrisinde sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak ve ekonomik performansı iyileştirmek için en iyi yakıt sistemi olabileceğini iddia ediyor.

Gemiler nükleer-yenilenebilir hibrit enerji sistemne ihtiyaç duyacak!

Araştırmacılar raporda, rüzgar enerjisi, biyoyakıt ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sınırlı olduğunu belirterek, denizlerde seyreden gemilerin yüksek enerji gereksinimlerini karşılamak için nükleer-yenilenebilir hibrit enerji sistemne ihtiyaç duyabileceklerini belirtiyor.

Yenilenebilir enerji diğer enerji kaynaklarıyla entegre edilmeli!

Ayrıca raporda mevcut enerji depolama seçeneklerinin gemilerde mümkün olmayacak miktarda alan kaplamasının yanısıra geminin ağırlığını önemli ölçüde artıracağından, yenilenebilir enerji kaynaklarından gelecek enerji yeterli olsa dahi talebi karşılamak üzere depolanamayacağı belirtiliyor. Araştırma, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin diğer enerji kaynaklarıyla entegre edilmesi gerekeceğini öne sürüyor.

Okyanuslarda seyreden gemilerde fosil yakıt kullanan tüm tahrik sistemlerinin, yüksek enerji ihtiyaçları nedeniyle emisyon hedefleri için bir sorun olduğu belirtilen raporda, yenilenebilir enerji kaynaklarının emisyonları azaltabileceği fakat tek başına ortadan kaldıramayacağı vurgulandı.

Mikro reaktörler jeneratörlerin yerini alacak!

Araştırma ekibi, simülasyonlara ve analizlere dayanarak, nükleer-yenilenebilir hibrit enerji sistemlerinin en düşük enerji maliyetine ve seçenekler arasında tek sıfır GHG emisyon salınımına sahip olduğunu belirtti.

Böyle bir sistemin "teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir" olduğunu söyleyen ekip, mikro reaktörlerin denizcilik endüstrisindeki fosil yakıt bazlı jeneratörlerin yerini almaya aday olduğunu kaydetti.