Nükleer Atıklar, özel gemilerle taşınacak

ÇED raporuna göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) kullanılan yakıtlar ya bertaraf edilecek ya da tekrar yakıt olarak kullanılmak üzere yeniden işlenecek.

Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldığı ve anlaşmayla Rus menşeli kullanılmış nükleer yakıtların Rusya’ya gönderilmesine karar verildiği ÇED raporunda ifade edildi.

Nükleer atıkları taşımayı gerçekleştirecek uzman kurum veya kuruluşlar ile firmalar, öncelikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) taşıma lisansı alacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından da taşımayla ilgili gerekli izinler alınacak. Nükleer atığın taşınmasının eğitimli personel ve uluslararası standartlara uygun gemilerle yapılacağı ÇED raporuna yazıldı.

Boğazlardan Geçecek 

ÇED raporunda, Akkuyu NGS’den çıkan nükleer atıkların gemilerle önce Çanakkale Boğazı daha sonra da İstanbul Boğazı’nı geçerek Rusya’ya ulaştırılacağı açıkça ifade ediliyor.
Raporda “Nükleer yakıt, kullanılmış yakıt ve radyoaktif atıkların taşındığı gemiler Boğazlardan geçişlerinde Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü hükümlerine uyacak” ifadesine yer verildi.
ÇED raporunda, nükleer atık taşıyan gemilerin Türkiye’nin en yoğun nüfusunun yaşadığı İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında olası bir kaza yaşanması durumunda ne tür önlemlerin alınacağına ilişkin bilgiye yer verilmedi. Buna karşılık, nükleer atıkların taşınacağı gemilerin özel yapım gemiler olduğu, darbe ve benzeri risklere karşı dayanıklı olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca  taşıma işleminin uluslararası anlaşmalara uygun olduğuna da dikkat çekildi.

ÇED Raporu nedir?

ÇED raporu özet olarak açılımı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu olan,bir faliyetin kurum aşamasında çevre kirliliği açısından değerlendirilerek gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını belirten Çevre ve Orman bakanlığı veya bölge müdürlükleri tarafından verilen bir belgedir. Firmaların kurulum aşamasında (eğer firma yönetmelikte belirtilen Çed raporunun gerekli görüldüğü  işleri yapıyorsa yada yapacaksa) ÇED Raporu alınmaktadır.