Norm Kadroda Devrim

Aksaray İdare Mahkemesi, aynı okulda görev yapan iki öğretmenden norm fazlası olanın değil de diğer öğretmenin yer değiştirmesi işlemini hukuka uygun buldu. Söz konusu karar norm kadroda devrim niteliği taşıyor.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinin bir köyünde bulunan Düğüz İlköğretim Okulu'nda norm kadro sayısının azalması sonucu norm kadro yönetmeliği uyarınca norm fazlası öğretmenin yer değiştirmesi istendi. Konuyla ilgili Aksaray İdare Mahkemesi'ne açılan davada Mahkeme, norm fazlalık durumunda olan öğretmenin yer değiştirmesi gerekirken, fazla olan öğretmenin yer değiştireceği yerin kasaba statüsünde olması nedeniyle norm kadro fazlası olan öğretmenin değil, diğer öğretmenin yer değiştirmesi işlemini hukuka uygun buldu.

Mahkeme yer değiştirilecek yerin köy statüsünden daha üstün olan kasaba statüsünde olduğu için bu durumda norm kadro yönetmeliğinin değil, genel atama ilkelerinin uygulanması gerektiği düşüncesinden hareketle norm kadro içerisinde yer alan ve puanı fazla olan öğretmenin yer değiştirmesi gerektiğine karar verdi.

"Hakkaniyet gereği" Norm fazlası okulda kaldı

Gerekçeli kararda, köy statüsündeki aynı okulda görev yapan davacı öğretmen ve diğer öğretmenin, norm kadro sayısının azalması nedeniyle, kasaba statüsündeki şartları daha iyi olan okula atanmak için aynı anda talepte bulunmaları üzerine, "norm kadro" fazlası bırakılma usulünün yerine genel atama ilkelerinin benimsenmesinin "hakkaniyet gereği" olduğu ifade edildi.

Kararda, "Bu doğrultuda; genel atama ilkelerinin düzenleme altına alındığı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin, "İl İçinde ve İller Arası Yer Değiştirmeler' başlıklı yer alan 12. maddesinde, atamaların okul veya kurumu tercih edenlerden hizmet puanı en fazla olandan başlanması suretiyle gerçekleştirileceği kuralı getirildiğinden, davacıdan hizmet puanı fazla olan Mehmet Kaymaz adlı öğretmenin Gülpınar İlköğretim Okulu'na atanmasına dair dava konusu işlem hukuka ve hakkaniyete uygun bulunmuştur" denildi.

Söz konusu karar, "norm kadro" konusunda bir ilk olurken, norm kadroda bir devrim niteliği taşıdığı belirtiliyor.