banner246

banner176

banner242

banner191

banner249

banner148

banner244

banner179

banner248

banner145

Kombine Taşımacılık Gündemden Düşmüyor

Avrupa'nın kombine taşımacılık duayenleri, sektördeki gelişmeleri değerlendirmek ve kombine taşımacılığın geleceğiyle ilgili tespitlerde bulunmak üzere bir araya geldiler .

NAKLİYAT 04.02.2008, 02:04
2871
Kombine Taşımacılık Gündemden Düşmüyor

Kombine Taşımacılık Avrupa ' nın Gündeminden Düşmüyor

AVRUPA ' NIN kombine taşımacılık ve demiryolu taşımacılığı alanındaki duayenleri , sektördeki gelişmeleri değerlendirmek ve kombine taşımacılığın geleceğiyle ilgili tespitlerde bulunmak üzere bir araya geldiler .

2006 yılında GSYİH ' deki yüzde 2 . 7 oranındaki yükselişe ve önce 25, yakın zamanda da 27 üye devlete ulaşılan genişlemeyle beraber ticarette olan hızlı artışa bakıldığında , AB ' nin dünya genelinde güçlenmekte olan sağlam politik rolünü daha da güçlendirecek olan sürdürülebilir büyüme yolunda çok iyi durumda olduğunu belirten l IRR Yönetim Kurulu Başkanı Eugenio Muzio , oluşan bu olumlu zemin sayesinde , kombine taşımacılık UIRR ' nin faaliyet gösterdiği bütün güzergahlarda , özellikle , en çok onları ilgilendirildiği düşünülen , transalpin güzergahlarında olağanüstü büyüme oranlarına ulaştığını söyledi . Kıtalararası mal gönderiminde karayoluna tek alternatifin kombine taşımacılık olduğu gerçeğini gösteren bu yeni kanıtın kendilerini aynı zamanda ve ciddi bir şekilde eğer bu konuda alınmış güçlü önlemler olmazsa daha da gündemde olacak altyapısal kısıtlamalarla karşı karşıya getireceğini ifade eden Muzio , aslında ana ulaşım koridorları ve bunları destekleyen terminallerin doyma noktasına ulaşmak üzere olduğunu ve bu pazarın talep ettiği hızlı transiti engellediğini kaydetti .
2006 yılında UIRR şirket leri tarafından yapılan sevkıyat sayısının , yani tam kapasite çalışan kamyonların 5 . 4 milyon TEU ' ya ( yüzde 15 ) ulaştığını belirten UIRR Genel Sekreteri Rudy Colle , bu sonucun ulaştırma koridorlarında ve önemli terminallerde kapasite yetersizliğinde artışın ve aynca demiryolları kalitesinde yetersizliğin bulunduğu bir durumda elde edildiği için ayrı bir önem taşıdığını söyledi . İyileşme için gereken ana şartlar Otoritelerin bu alanları finanse etme ve yönetmede önemli bir rolleri oldu.

UIRR Genel Sekreteri Rudy Colle : " AB Entegre Taşımacılığı Destekliyor "

AB son zamanlarda , bütün taşımacılık türleri arasında daha eşit şartlarda bir işbirliğini sağlayacağını düşündüğü bir kavram olan entegre taşımacılığı destekleyecek çeşitli araçlan uygulamaya geçirdi .

Fakat serbestleşme ve doğal olarak demiryolunun rekabet gücünü artırma konusunda söylenenler hala tamamıyla gerçekleştirilmiş değil ve diğerlerinin de değerlerini kanıtlayıp kanıtlamadığı sorgulanmakta . Bu konuyla alakalı tartışmalardan biri , karayolu araçlarının uzunluk ve hacim ölçütleridir .

Bazı kesimler bunların yüzde 50 oranında artırılmasını , yani 60t ve 25 m olmasını istiyorlar . UIRR , taşımacılık türleri arasındaki ilişkileri değiştirecek ve durumun tam bir değerlendirilmesi yapılmadan oluşturulmuş bu karar konusunda dikkatli olunmasını belirten ilk kurumdur . Bu tür araçların üretiminin artması , kombine taşımacılık karayoluna kayacağından yapılacak karayolu seferlerini azaltmak yerine artıracaktır . Dahası , mega kamyonların standart kamyonlarla aynı seviyede güvenli olacağını ya da karayolu altyapısında gerçekleştirilecek pahalı eklemeler ya da değişmeler olmadan yollarda kullanılabileceğini düşünmek hiç de gerçekçi değildir . Bu yüzden Başkan Yardımcısı Barrot ' un bu tür bir seçenek için yapılan bütün imaları nesnel bir bakış açısıyla değerlendirdiği için memnun olmalıyız. Otoritelerin görevi demiryolların serbestleştirilmesi , birlikte işlerlik ve bütün taşımacılık türlerinin ve bunlarla oluşturulan kombinasyonlar için pazara girebilmede adil şartlar sunma gibi uygun çerçeve şartlarını tasarlamaktır . Zaman içerisinde müşterilerine ve farklı ekipmanlarda kullanılmasına geçerlilik güvencesi sağlayacak rekabet gücü yüksek ürünlerin tasarlanması , birliğimize üye işletmeciler gibi taşımacılık pazarında aktif bir şekilde rol alan kişilerin görevidir . Bu yüzden Avrupa genelinde canlı bir kombine taşımacılık yaratmak için gösterdikleri çabalara önem verilmelidir . Brüksel ' deki ofisimiz uzun bir süredir kombine taşımacılığı etkileyecek bütün konularda varlığını hissettirmiştir . Bazen verdiği kritik mesajlarla UIRR ' nin otuz yıllık is rübesinin onu ilgilendiren kararlarda kullanıldığını garanti eder . ğunu ve bu demiryolunun sunduğu olasılıklara karşı duydukları ya da yeniden duymaya başladıkları inancı gerçeğe dönüştürebileceklerini ifade eden Colle , trafik akışının sektörde var olan taşımacılık kapasitesiyle devam edebileceğini , bu açıdan , demiryolu ve kombine taşımacılığın , demiryolu altyapısının geliştirilmesi , pazara girebilme için eşit fırsatlar sunan bir çerçeveyle desteklendiği takdirde , daha iyi öneriler sunacağını vurguladı . Kapasitelerin artırımı ve en uygun şekilde kullanımı Avrupa ' daki demiryolu altyapısının ve terminallerin geliştirmesi için alınması planlanan önlemlerin kombine taşımacılıktaki olası büyümeyi karşılamak için yeterli olmayacağına değinen UIRR Genel Sekreteri Martin Burkhart , bu cümlenin 2004 ' de UIC ve UIRR tarafından kapasiteler üzerine yapılmış bir araştırmadan alındığını belirtti . Bunu daha sonra DIOMIS ( İntermodal Değişim İçin Altyapı ve Faaliyet Modellerinin Geliştirilmesi ) araştırmasının izlediğini kaydeden Burkhart , bu araştırmanın var olan kapasitelerin daha etkin bir biçimde kullanımını sağlamak için faaliyet türlerini geliştirecek metotları incelediğini söyledi . Doğu Avrupa ' ya yayılma planları Doğu ve Güneydoğu Avrupa ' nın yeni başarı hikayeleri için bir şans olduğunu önemle vurgulayan Kombiverkehr Genel Müdürü Robert Bruehahn , Kombiverkher için Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde kombine taşımacılığın geliştirilmesinin birkaç senedir özel bir ilgi alanı olduğunu ifade etti .

 UIRR Genel Sekreteri Martin Burkhart : " Taşımacılığa Dayalı Demiryolu Ağına Yatırım Yapmak Şart "

KULLANILABİLEN en iyi bilgi teknolojisi yönetim sistemi sayesinde , kombine taşımacılık işletmecileri terminal ve tren kapasitelerini sonuna kadar kullanmayı amaçlıyorlar . Örneğin , eğer direkt trende yer yoksa , bireysel sevkıyatlar gidecekleri yerlere kapılarda yapılan farklı kombinasyonlar yoluyla ulaştırılabilir . Birçok sevkıyat türü biraraya getirilebilir : hinterland , deniz taşımacılığı ve kıtalararası taşımacılık , acil sevkiyatlar ve boş konteynırların teslimi . Kapasite kullanımı fiyat farklıklarını günden güne düzgün bir seviyeye çekecektir .  DIOMIS Projesi , 2007 yılı sonunda tamamlandığında , UIC ve UIRR Avrupa ' daki kombine taşımacılığın gelişmesi için bir yönlendirme planı sunacaklar ve Avrupa Birliği üyelerine acil bir çağrıda bulunacaklar . Çünkü önümüzdeki on sene içersinde trafikte bü yük bir artış yaşanacaktır ve bu büyüme sadece taşımacılığa dayalı demiryolu ağına yatırım yapılırsa , sürdürülebilir bir şekilde ve doğaya karşı tam bir saygı gösterilerek karşılanabilir . Bu fazlalık özellikle şu an büyük bir trafik yoğunluğu yaşayan ulaşım kori 4 . M dorlarında görülecektir . Altyapı ve demiryolu işletmecileri hatların aşırı miktarda yüklenmiş olduğunu açık bir şekilde belirtmemiş olsalar da , kapasite limitleri dolmuştur . Bu kalitedeki düşüşe ya da kombine taşımacılık işletmecilerinin tren yollanndan sa m dece işe yaramayan zaman dilimlerinde ya da yavaş hızda yararlandıkları gerçeğine bakılarak anlaşılabilir . Kapasite artırımı için tasarlanmış önlemlere yatırım yapmak kaçınılmaz . Bunlar ; malların taşınması için yeni yollar , üçüncü ray ya da trenler için daha sıkı bir zamanlama sağlayan Avrupa Demiryolu Haberleşme Sistemi ' nin kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması olabilir . Ulaşılması gereken en önemli hedef , Avrupa standartlarında 750 metre uzunluğunda ve bin 500 ton ağırlığında ya da bazı önemli koridorlarda bunun iki katı trenlerin olmasıdır . İşaret aralıkları ve yan hatlarda uzatılabilir . Altyapısal kapasiteyi artırmak için alınabilecek çok sayıda olası önlem vardır . Eğer yarın demiryolundan daha çok trafik akmasını istiyorsak , hemen şimdi yatırım yapmalıyız !

2006 yılında yapılan sevkiyatların miktarının ümit verici bir şekilde arttığını ve artmaya da devam edeceğini belirten Bruehahn . buna ek olarak , Güneydoğu Avrupa ' ya yapılacak sevkiyatların ekonomik büyümenin politik büyümenin önüne geçmesine harika bir örnek olduğunu ve bu uygun çerçeve şartları sayesinde daha sonra dengelenebileceğini söyledi . Geliştirilmiş işletme faaliyetleri Yapılan işlem miktarının büyük oranda , yani 2005 yılıyla karşılaştırıldığında yüzde 10 . 5 oranında artmasına rağmen , 2006 yılının istedikleri kadar iyi bir yıl olduğunu söyleyemeyeceklerini belirten TRW Genel Müdürü JeanLuc Melard , " Aslında , demiryolu itici gücündeki hizmet kalitesi , müşteri beklentileriyle ölçüşmemektedir . Bunun birçok sebebi vardır ama biz sadece şunları belirleyebildik : itici güç ve manevra , personeli eksikliği , demiryolu girişimlerinden alınan ürünlerle , bunlar ve altyapı girişimcileri arasında tasarlanmış ürünler arasındaki dengesizlik , son olarak da yeterli olma şansı olmayan , yani pazar taleplerine cevap vereme yecek kadar yavaş olan itici güç zamanlamaları . Serbestleşme değişimler yaratmalı ve demiryolu girişimleri arasında rekabet yaratarak performans artınmına büyük bir katkı sağlamalı ve rekabeti artırmalıdır . Fakat 2006 yılının bize gösterdiği bu şirketlerin bu geçiş dönemini pazar için yeni işbirlik türleri oluşturmak için değil , bulundukları yerleri sağlamlaştırmak için kullanmış olduklarıdır " dedi .

Kombine taşımacılık yükselişte

Uzun yıllar boyu kombine taşımacılık tarihinin UIRR üye şirketleri sayesinde zor durumlara rağmen kombine taşımacılığa bağlı kalan müşterilerin elde ettiği başarılardaki eşitsizliğe sahne oluğunu belirten Intercontainer Austria Genel Müdürü Hermann Ungersbâck , AB ' nin serbestleşmesi ve genişlemesi sayesinde 2005 yılında itibaren yeni bakış açıları kazandıklarını , fakat AB ' nin genişlemesi aynı zamanda bireysel kombine taşımacılığın sürdürülebilir gelişmesinin sağlanması için yüzleşilmesi gereken bazı yeni zorluklar bulunduğunu , bu durumla ilgili kombine taşımacılık zincirinde yer alan bütün tedarikçilerin çaba göstermesini ve yardıma çerçeve şartlarının oluşturulması gerektirdiğini önemle vurguladı .

Kombine taşımacılığın gelişimi ve engeller

Bütün önemli Avrupa limanlarının konteynır depolama tesislerinin kapasitesini artırdığını söyleyen Polzug International Genel Müdürü Walter SchulzeFreyberg , 2020 yılına kadar depolanan konteynır sayısının 18 Milyon TEU ' ya çıkmasını bekleyen Hamburg Limanının HHLA ve Eurogate ' de terminal yapılandırma önlemleri aldığını kaydetti . 3 bin TEU kapasiteye sahip yeni konteyner terminali 2010 yılında faaliyete geçecek 3 milyon TEU kapasitesiye sahip tamamıyla yeni bir konteyner terminalinin 2010 yılında Wilhemshaven ' da faaliyete geçeceğine dikkat çeken Freyberg , kısa bir süre önce Bremerhaven CT4 un ilk etabını tamamladığını , Rotterdam ' da Maasvlakte linin şekil aldığını ve Antwerp Schelde ' nin sol kıyısını geliştirmeye devam ettiğini ifade etti.

TRW Genel Müdürü JeanLuc Melard : " Merkez Avrupa Ve Doğu İçin Yeni Hatlar Geliştiriliyor "

AVRUPA Komisyonu ' nun serbestleşme için belirlediği önlemlere verilen samimi desteğin eksik olması ve özellikle bir Avrupa hizmet kalitesi sözleşmesi zorunluluğu olmaması , çok önceden ( genellikle 18 ay öncesinden ) kapasite alımı trafik akışındaki miktara göre değişebilen vagon stokunun geliştirilmesi olası yeterli kapasite sağlanması için terminal işletmecileri ile yapılan görüşmeler müşterilerle tek tek sözleşme imzalama sorumluluğu gibi daha büyük sorunlarla uğraşmak zorunda kalan işletmecilere destek olasılığı sağlamıyor . Bütün bu unsurlar TRW ve işbirliği içinde olduğu ortaklarını daha verimli olmak için çalışmaya ve faaliyet planlarının yönetilmesini gözden geçirmeye zorlamıştır .

Ronet ( Namur ) kapısındaki trafik akışı yüzde 30 oranında azaltıldı ve bir noktadan başka bir noktaya olan direkt tren seferleri iki katına çıkartıldı .

Belli hatlar üzerindeki noktaların bir merkez altında toplanması için Nakliyeciler Federasyonu ' yla sıkı iş birliği yapılarak bir plan hazırlandı . Özellikle Merkez Avrupa ve Doğu için yeni hatlar geliştiriliyor . Var olan altyapıları kullanan yeni aktarma teknikleri test ediliyor .

Bunlar pazarda faal olarak çalışan kimselerin kanca desteği olmayan semi treylerlerin kullanımı hakkında pazarı yönlendirmelidir . Bütün bu önlemler güvenilir bir çalışma yapısına ulaşmak , kaçınılmaz hizmet kalitesi iyileştirmesine ve daha sürdürülebilir bir hareketliliği amaçlayan kombine taşımacılık miktarlarındaki artışın düzgün bir şekilde devam etmesine katkı sağlamak için tasarlanmıştır .Taşınan miktarda artışın görüldüğü 2006 yılı da zor bir yıldı . 2006 yılında yapılan 23 bin uluslararası tren seferinin sadece yüzde 53 ' ü gidecekleri yere zamanında varmış . ( 30 dak . gecikme toleransı ) . Yüzde 30 ' u 3 saatten daha fazla , yüzde 10 ' u 24 saatten daha fazla geç kalmış . Bu durum , 2005 yılıyla kıyaslandığında neredeyse izlenen bütün rotalardaki seferlerde düşüş olduğunu göstemekte . Ulusal trenlerde izlenmiş ve onların durumunun daha iyi olduğu görülmüş . Almanya ' da zamanında varabilme oranı yüzde 73 , Fransa ' da ise yüzde 85 .

Polzug International Genel Müdürü Walter Schulze Freyberg : " Demiryolu , Konteyner Taşımacılığını Kendi Lehine Çevirme Şansına Sahip "

BÜTÜN bu genişleme programlarının ortak noktası , terminallerin hinterlanddan ve hinterlanda olan konteyner akışının daha etkin bir şekilde gerçekleşmesi için feeder , mavna ve kamyona bir alternatif olduğunu fark ettikleri demiryolunun hinterland kavramı içinde öncü bir rol oynamasıdır . Yabancı üreticiler Doğu Avrupa ' ya daha çok yatırım yaptıkça kara taşımacılığı mesafesi daha da artacağından kamyonlar beklenen miktarları tek başına karşılayamaz . Feederlar ve mav nalar programın tamamen dışında da olsa öncelik hakkına sahip

UIRR Yönetim Kurulu Başkanı Eugenio Muzio : " Kombine Taşımacılığa Verilen Destek Azaltılmamak "

AVRUPA Komisyonunun 2001 yılı " Beyaz Kitap " ını ara dönemde tekrar gözden geçirmesinin nedeni , 2004 / 2005 yılına kadar başarılması gerekenlerin demiryolu sektöründeki kalite yetersizliği yüzünden beklentilerin gerisinde kalmış olmasıdır . Bunun sonucunda sağlayacakları yun lar için en uygun olacak duruma göre tek tek ya da kombine olarak kullanılan farklı taşımacılık türlerine etkin bir şekilde destek verme anlamına gelen entegre taşımacılık kavramı ortaya çıkmıştır . Bu düşünceyi anlamakla beraber , kombine taşımacılığa verilen desteğin azaltılmasının çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum . Karayolu taşımacılığı , yük pazarındaki talepte olan şimdiki ve gelecekteki büyüme oranlarıyla başa çıkamayacaktır . Karadeniz kombinasyonu problemlerin çözülmesine çok az katkı sağlayabilir . yani bu kombinasyon sadece deniz taşımacılığı kullanımı için gereken şartların işlevsel , uygun ve daha çevresel bir şekilde karşılandığı durumlarda yararlı olacaktır . Bu gözlemlere dayanarak , UIRR Avrupa Komisyonu ' nu yeni demiryolu hatları ve terminaller için gerekli altyapının kurulması , rekabete dayalı uluslararası bir demiryolu taşımacılığının oluşmasını sağlamak vb . için birlikte işlerliğin kabulü karayolu nakliyecilerine somut destek ve acentelerin kombine taşımacılıktan daha çok yararlanmasını sağlayacak bir taşımacılık modeli destek politikası demiryolu sektörünü pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli taşımacılık hizmetlerini oluşturabileceği bir hale getirmek için yapılacak girişimler ve bunlarla birlikte performans taahhütleri sayesinde en kısa sürede uygulamaya geçirebileceği geniş bir program içeren bir kampanya başlatmaya davet ediyor . Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı M . Jacques Barrot , geçtiğimiz 30 Haziran tarihinde gerçekleşen Eurailfreight Konferansına katıldığında , bizi memnun ederek , bu komisyonun demiryolu altyapısında taşımacılığa verilecek yüksek öncelik sayesinde , demiryolu taşımacılığından , pazardaki varlığını güçlendirdiği görmek istediğinin altını çizerek belirtmiştir . Kombine taşımacılığın mümkün kıldığı intermodalitenin , Avrupa politika yapıcılarının belirlediği en önemli öneri seçeneği olduğuna inanan UIRR , bu tür teşviklere samimi bir şekilde destek verecektir . olan yabancı gemilerle kısıtlı yanaşma zamanlan için yarışıyorlar . Demiryolu , türsel bir ayrımın yaşandığı hinterlandda konteyner taşımacılığını kendi lehine çevirme şansına sahiptir . Aslında demiryolu taşımacılığı 2006 yılında feeder ve kara taşımacılığından daha çok büyüme göstermiştir . Müşteriler kapasite kısıtlamalarından gittikçe daha fazla korkuyorlar ve bütün her şeylerini tek bir şeye yatırmak istemiyorlar . Onların stratejisi , Doğu Avrupa ' daki fabrikalarında üretimin durmasını engellemek için farklı hatlara farklı taşımacılık türleriyle etkili bir şekilde hizmet etmektir . Intermodal demiryolu malların fabrika yakınında bir terminalde geçici olarak depolanmasını sağlıyor ve böylece fabrika sahalanndaki depolara olan ihtiyaç azalıyor ve aynı zamanda hızlı bir şekilde işlem yapılabiliyor . Dahası , yurtiçindeki terminaller genel de ürünlerin kullanımından önceki gümrük vergilerini azaltan ve böylece üreticinin ya da perakendecinin para akışına olumlu etki yapan değerli bölgelerdir . Eğer yeni gelişmeler olmazsa , intermodal işletmecileri müşterilerine karşı verdikleri savaşı kaybedebilirler . Bu zamana kadar liman terminallerindeki kısıtlı demiryolu depolama kapasiteleri , etkili Intermodal hizmetleri için bir engel olmuştur . Yurtdışından taşımacılar ve konteynır terminali işletmecileri miktar artırımı olacağını görmüşler ve yıllardır liman demiryolu tesislerini de içeren ka pasite artırımlarına büyük miktarda yatırım yapmışlardır . Şimdilerde sorun bir tren limandan çıktığında başlıyor . Konteyner artışının sonuçlarını bütünüyle ele almayan demiryolu sektörü , demiryolu ağının kötüleşmesine ve demiryolu araçlarında eksikliğe neden olan bir yatırım yapmam Stratejisi izlemiştir . Bu problemler hızlı karşılıklı çalışmalar olmadan kolayca çözülemez . Eğer bu problemler çözülmezse , kombine taşımacılık işletmecilerinin 3 ya da 4 sene sonra artan hinterlant liman talebini karşılamaları ve müşterilerine yeterli imkanlar sunmaları kolay olmayacaktır .

Kargo Haber

Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
banner102
Günün Karikatürü Tümü