Türk P&I sigorta Hasar Müdür Yardımcısı Av. Elif Kaçar, LLM “ Mürettebat akitlerinde yeni gelişmeler- MLC 2006 değişiklikleri” hakkında yazdı;

“ Mürettebat akitlerinde yeni gelişmeler- MLC 2006 değişiklikleri”

Av. Elif Kaçar, Denizcilik Dergisi'nda yazarP&I poliçeleri, temel olarak, gemide karşılaşılan sair risklerin gerçekleşmesi sonucunda üçüncü şahıslar lehine doğacak tazminat hakları nedeniyle armatöre yöneltilebilecek talepleri kapsayan çok güçlü bir himaye sağlar. Teminat altındaki rizikolar arasında en yaygın olanı, denizcilerin/veya ailelerinin ölüm, yaralanma veya ülkelerine geri gönderilme ihtiyacına ilişkin taleplerdir.

Deniz hayatının mürettebat bakımından birçok riske açık olduğu kabulüyle, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ortaya koyduğu küresel standartlar setinin dördüncüsü olan MLC 2006, bilindiği üzere gemi adamlarının çalışma sözleşmelerini ve denizcilik firmalarının bu sözleşmeler üzerindeki yükümlülüklerini, çalışma saatlerini, sağlık ve emniyetini, yaşam alanlarını, iaşe standartlarını ve gemi adamlarının refahını içeren muhtelif konuları bir düzene koymak amacıyla oluşturulmuştur. Küresel olarak zor günlerden geçildiği, pandemi ve savaş dolayısıyla çalışma koşullarının beklenmedik şekillerde etkilendiği bir alan da deniz endüstrisi. Buradaki koşulların iyileşmesi için hükümet temsilcileri, gemi adamları, denizcilik şirketleri gibi dünya denizlerindeki paydaşlardan oluşan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Özel Üçlü Komitesi (Special Tripartie Commitee) 5-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında bir toplantı gerçekleştirerek, toplamda 12 değişiklik önerisinde bulundu. Bu önerilerin temel amacı, gemi adamlarının iş akitleri ve işverenlerin bu akit doğrultusunda üstlendikleri şartların, onların çalışma koşullarındaki refahı temin eder biçimde düzenleme hedefidir.

Komite, geçtiğimiz Mayıs ayında Cenevre’de gerçekleştirilen toplantılarda gemi adamlarına yönelik cinsel saldırı, taciz, zorbalık ve tacize ilişkin alınan kararların yanında, gemiden ayrılma durumlarında tesis edilecek mali güvence sistemi ve tazminat hususlarında da önemli hususları gündeme getirdi.

Netice itibarıyla bu revizyon önerilerinden sekiz tanesi kabul gördü. İşbu değişikliklerin ILO tarafından onaylanarak 2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Komitenin bu toplantıları neticesinde gemi adamları, özellikle artan sayıda kadın denizciye uyacak şekilde uygun boyutta kişisel koruyucu donanıma sahip olacak, gemi adamları için kaliteli içme suyu ücretsiz olarak sağlanacak, devletler terk edilmiş gemi adamlarının hızlı bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracak, acil yardıma ihtiyacı olanların tıbbi bakımını sağlayacak, gemide ölen gemi adamlarının naaşlarının ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracak, gemi adamlarına gemi sahipleri ve devletler tarafından limanlarında internet erişimi sağlanacak; parasal kayıplarını tazmin etmek için işe alma ve yerleştirme hizmetleri yükümlülüğüne ilişkin hakları konusunda bilgilendirilecek. Bunun yanı sıra yine kabul edilen değişiklikler tahtında, gemi adamlarının tüm ölümleri kaydedilip yıllık olarak ILO’ya rapor edilip ilgili veriler yayınlanacak.

Değişiklik önerilerinin 110’uncu ILO Genel Konferansı kapsamında 6 Haziran 2022 tarihinde onaylandığı ve bu değişikliklerin Aralık 2024’te yürürlüğe gireceği öngörülmektedir.

Editör: Nermin İstikbal